Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg (ngày 24/4/2024) về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/7/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo dừng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các Nghị quyết, chương trình hành động, các quy hoạch ngành và Kế hoahcj thực hiện các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt; Không hợp thức hoá các sai phạm đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư. Đảm bảo phát triển tối ưu tổng thể các yếu tố khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với không gian và lợi thế so sánh của các vùng, địa phương…

Kế hoạch dự kiến nhu cầu đất cho phát triển cơ sở và kết cấu hạ tầng ngành năng lượng khoảng 93,54-97,24 nghìn ha trong giai đoạn 2021-2030 và định hướng khoảng 171,41-196,76 nghìn ha cho giai đoạn 2031-2050. Diện tích mặt biển cho các công trình ngoài khơi đến năm 2030 ước tính khoảng 334.800 ha đến năm 2050 khoảng hơn 1,3-1,7 triệu ha.

Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án ngành năng lượng được xác định sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành năng lượng toàn giai đoạn 2021-2030 khoảng 4.133-4.808 nghìn tỷ đồng.

Phân kỳ đầu tư các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.640 – 1.887 nghìn tỷ đồng

Giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.493-2.921 nghìn tỷ đồng

Kế hoạch quy định các đề án về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp dụng công nghệ số giúp DN quản lý năng lượng hiệu quả, giảm phát thải
Áp dụng công nghệ số giúp DN quản lý năng lượng hiệu quả, giảm phát thải

VOV.VN - Chuyển đổi số sẽ tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kinh tế số sẽ thúc đẩy những động lực, không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện cam kết Net-zero.

Áp dụng công nghệ số giúp DN quản lý năng lượng hiệu quả, giảm phát thải

Áp dụng công nghệ số giúp DN quản lý năng lượng hiệu quả, giảm phát thải

VOV.VN - Chuyển đổi số sẽ tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kinh tế số sẽ thúc đẩy những động lực, không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện cam kết Net-zero.

Bình Dương tiên phong phát triển năng lượng tái tạo cùng Vương quốc Anh
Bình Dương tiên phong phát triển năng lượng tái tạo cùng Vương quốc Anh

VOV.VN - Hôm nay (9/4), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Tổng công ty Becamex IDC phối hợp với đối tác Q-Energy và Phòng Kinh tế Thương mại Anh (Vương quốc Anh) công bố Dự án Hợp tác nghiên cứu và phát triển chuyển đổi năng lượng xanh tại Bình Dương.

Bình Dương tiên phong phát triển năng lượng tái tạo cùng Vương quốc Anh

Bình Dương tiên phong phát triển năng lượng tái tạo cùng Vương quốc Anh

VOV.VN - Hôm nay (9/4), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Tổng công ty Becamex IDC phối hợp với đối tác Q-Energy và Phòng Kinh tế Thương mại Anh (Vương quốc Anh) công bố Dự án Hợp tác nghiên cứu và phát triển chuyển đổi năng lượng xanh tại Bình Dương.

Tăng nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh bền vững
Tăng nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh bền vững

VOV.VN - Năng lượng sạch - Kiến tạo tương lai xanh và bền vững là sự kiện thường niên quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Tăng nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh bền vững

Tăng nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh bền vững

VOV.VN - Năng lượng sạch - Kiến tạo tương lai xanh và bền vững là sự kiện thường niên quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.