Kéo dài thời gian miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán đến 30/6/2021

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa quyết định kéo dài hiệu lực thi hành việc giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán đến hết ngày 30/6/2021.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thông tư này được ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2448_dich_vu_chung_khoan.jpg

Kéo dài thời gian miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán đến 30/6/2021. (Ảnh minh họa: KT)

Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021 (kéo dài thêm 10 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, sẽ tiếp tục giảm giá (từ 10% - 50%) có 9 dịch vụ, trong đó: giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Đồng thời, Thông tư 70 cũng quy định sẽ tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 tiếp tục thực hiện việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính quy định, sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Thông tư 70 có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đề xuất giảm 50% mức thu khoản phí, lễ phí trong lĩnh vực chứng khoán
Đề xuất giảm 50% mức thu khoản phí, lễ phí trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa đề xuất sẽ thực hiện giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Đề xuất giảm 50% mức thu khoản phí, lễ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Đề xuất giảm 50% mức thu khoản phí, lễ phí trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa đề xuất sẽ thực hiện giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Covid-19 khiến ngân hàng lao đao, chứng khoán quay cuồng
Covid-19 khiến ngân hàng lao đao, chứng khoán quay cuồng

VOV.VN - Hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán quý I/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Covid-19 khiến ngân hàng lao đao, chứng khoán quay cuồng

Covid-19 khiến ngân hàng lao đao, chứng khoán quay cuồng

VOV.VN - Hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán quý I/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19
Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Bộ Tài chính sẽ giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán do Covid-19.

Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19

Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Bộ Tài chính sẽ giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán do Covid-19.