Kết dư ngân sách địa phương ở mức lớn nhất 5 năm gần đây

VOV.VN - Kết dư ngân sách địa phương năm 2018 là 157.886,2 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017 và là mức lớn nhất trong 5 năm gần đây.

Trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ: Số chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm sau là 434.356 tỷ đồng, tăng 33,1% (107.977,4 tỷ đồng) so với năm trước; kết dư ngân sách địa phương là 157.886,2 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2017 và là mức lớn nhất trong 5 năm gần đây.

Kết dư ngân sách địa phương năm 2018 là 157.886,2 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017 và là mức lớn nhất trong 5 năm gần đây. (Ảnh minh họa: KT)

Việc bố trí kinh phí nhưng không hoàn thành nhiệm vụ chi phải chuyển nguồn hoặc để kết dư ngân sách địa phương lớn thể hiện sự lãng phí nguồn lực, chất lượng lập dự toán thấp, công tác chấp hành, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách chưa cao.

Bội chi NSNN là 153.110 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP, giảm 50.889 tỷ đồng (0,9% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định, thể hiện sự nỗ lực trong công tác điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, bội chi giảm chủ yếu là do giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay chậm, không thực sự là do tiết kiệm chi để giảm vay.

Sau khi Quốc hội quyết định các nội dung trên, Ủy ban Tài chính ngân sách thống nhất với Kiểm toán Nhà nước và Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018 như sau:

Tổng số thu cân đối NSNN là 1,88 triệu tỷ đồng (bao gồm cả số thu chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN);

Tổng số chi cân đối NSNN là 1,869 triệu tỷ đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019); Bội chi NSNN là 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương).

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 110.689 tỷ đồng; vay ngoài nước 42.421 tỷ đồng. Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 284.806 tỷ đồng./.

Viết bình luận