Khối doanh nghiệp TW nộp ngân sách Nhà nước 258.000 tỷ đồng

VOV.VN - So với năm 2018, năm 2019 doanh thu của Khối doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 258.000 tỷ đồng.

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ trương, chính sách với nhiều biện pháp đồng bộ. Hầu hết tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối đã thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

So với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng trên 6,0%; đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 258.000 tỷ đồng. Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng; 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5.000 tỷ đồng…

Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30A của Chính phủ với tổng số tiền 1.850 tỷ đồng; tiếp tục đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: “Năm 2019, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp phát huy nội lực, lan tỏa khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và cùng với khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu vĩ mô, đưa Việt Nam phát triển vững vàng ở khu vực và trên thế giới”.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, năm 2020, Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai có hiệu quả thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phải nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc; tiến hành xem xét kỷ luật nghiêm minh, khách quan. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Cũng trong sáng 15/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2019 cho 21 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải cấp Khối. Trong đó có 2 Giải A, 3 Giải B, 7 Giải C, 9 Giải Khuyến khích./.

Tin liên quan

Thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm tăng 7,5%
Thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm tăng 7,5%

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước trong tháng 1/2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm tăng 7,5%

Thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm tăng 7,5%

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước trong tháng 1/2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững
Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

VOV.VN - Nợ công đã giảm về mức 58,4%, tuy nhiên thu ngân sách đang giảm trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao, điều này đang đe doạ tính bền vững của NSNN.

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

VOV.VN - Nợ công đã giảm về mức 58,4%, tuy nhiên thu ngân sách đang giảm trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao, điều này đang đe doạ tính bền vững của NSNN.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH, ngân sách Nhà nước
Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH, ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Hôm nay, 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH, ngân sách Nhà nước

Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH, ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Hôm nay, 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.