Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã

VOV.VN - Phát triển HTX để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, HTX và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Cả nước có hơn 150.000 tổ hợp tác với trên 2 triệu thành viên và 20.062 HTX (Ảnh minh họa: KT)

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương V- khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò, tác dụng của mô hình HTX mới trong cơ chế thị trường. Tạo tiền đề cho các loại hình HTX ra đời và phát triển; chú trọng hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua ở các HTX, liên hiệp HTX. Tập trung ưu tiên xây dựng một số mô hình HTX, liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của Việt Nam, thí điểm ở một số vùng, miền có khu đô thị, khu đông dân cư có quy mô hàng hoá lớn.

Đồng thời, tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ (pháp lý, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, khoa học công nghệ ...), đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các thành viên HTX, để tăng cường cho việc hình thành và phát triển của các HTX, liên hiệp HTX. Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Liên minh HTX Việt Nam rà soát, kiện toàn, củng cố hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX , đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới…/.

Trong thời gian qua, mặc dù còn khó khăn, nhiều HTX vẫn duy trì hoạt động có hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (khoảng 5,6% GDP). Theo báo cáo, cả nước có hơn 150.000 tổ hợp tác với trên 2 triệu thành viên, 20.062 HTX, chiếm khoảng 13 triệu hộ với hơn 30 triệu lao động, 43 liên hiệp HTX, trong đó có 29 liên hiệp HTX đang hoạt động có hiệu quả.

Trong đó có 10.854 HTX nông nghiệp, 2.247 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 2.081 HTX thương mại, dịch vụ, 886 HTX xây dựng, 970 HTX giao thông vận tải, còn là HTX khác (môi trường, điện, y tế, du lịch…) và 1.147 quỹ tín dụng nhân dân. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên kết được nhiều nơi triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là các HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững hoạt động có hiệu quả.../.

Viết bình luận

Tin liên quan

Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm
Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm

VOV.VN - Để nâng cao vị thế của hợp tác xã nông nghiệp, cần đẩy mạnh việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm

Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm

VOV.VN - Để nâng cao vị thế của hợp tác xã nông nghiệp, cần đẩy mạnh việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới
Khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới

VOV.VN -Cả nước vẫn còn khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, là một trong những thách thức khi hội nhập kinh tế.

Khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới

Khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới

VOV.VN -Cả nước vẫn còn khoảng 45% hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, là một trong những thách thức khi hội nhập kinh tế.

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp
Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

VOV.VN -Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, mô hình hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

VOV.VN -Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, mô hình hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm của Hợp tác xã
Xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm của Hợp tác xã

VOV.VN - Xúc tiến và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm của hợp tác xã nhằm giúp nông dân Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm của Hợp tác xã

Xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm của Hợp tác xã

VOV.VN - Xúc tiến và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm của hợp tác xã nhằm giúp nông dân Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.