Kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2018: Nhiều chỉ số ấn tượng
VOV.VN - Kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều chỉ số ấn tượng về: Sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư, thành lập doanh nghiệp...