Miễn, giảm thuế TNCN cho 4 đối tượng

VOV.VN - Tổng cục thuế vừa có văn bản hướng dẫn về việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan này cho biết: Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ được áp dụng cho 4 đối tượng.


Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

Miễn thuế theo các Điều ước quốc tế (theo quy định tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA (Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Tài chính), dự án Phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính).

Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhân nêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 2977/TCT-TNCN  ngày 23/7/2015 của Tổng cục Thuế./.

Tin liên quan

Quyết toán thuế TNCN 2014 chủ yếu là người làm công ăn lương
Quyết toán thuế TNCN 2014 chủ yếu là người làm công ăn lương

VOV.VN - Cũng trong năm 2014, có 49.000 cá nhân tự quyết toán thuế, giảm khoảng 50% so với năm ngoái.

Quyết toán thuế TNCN 2014 chủ yếu là người làm công ăn lương

Quyết toán thuế TNCN 2014 chủ yếu là người làm công ăn lương

VOV.VN - Cũng trong năm 2014, có 49.000 cá nhân tự quyết toán thuế, giảm khoảng 50% so với năm ngoái.

Thuế TNCN: Người phụ thuộc được giảm trừ như thế nào?
Thuế TNCN: Người phụ thuộc được giảm trừ như thế nào?

VOV.VN -Kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế cũng được tính giảm trừ bình thường.

Thuế TNCN: Người phụ thuộc được giảm trừ như thế nào?

Thuế TNCN: Người phụ thuộc được giảm trừ như thế nào?

VOV.VN -Kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế cũng được tính giảm trừ bình thường.

Trúng thưởng trong casino vẫn phải nộp thuế TNCN
Trúng thưởng trong casino vẫn phải nộp thuế TNCN

VOV.VN - Qui định chịu thuế TNCN với thuế suất 10% trên phần thu nhập trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Trúng thưởng trong casino vẫn phải nộp thuế TNCN

Trúng thưởng trong casino vẫn phải nộp thuế TNCN

VOV.VN - Qui định chịu thuế TNCN với thuế suất 10% trên phần thu nhập trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.