Miễn thuế trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế

Các khoản thu nhập từ lãi trái phiếu dạng này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 1/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014. 

Theo đó, Chính phủ quyết nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lãi trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014.

Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãi suất Trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục giảm
Lãi suất Trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục giảm

Kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất của NHNN khi chỉ số CPI được dự báo tiếp tục ở mức thấp sẽ tác động mạnh đến lãi suất.

Lãi suất Trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục giảm

Lãi suất Trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục giảm

Kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất của NHNN khi chỉ số CPI được dự báo tiếp tục ở mức thấp sẽ tác động mạnh đến lãi suất.

Huy động thành công 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Huy động thành công 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

VOV.VN -Ngày 2/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức thành công phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. 

Huy động thành công 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

VOV.VN -Ngày 2/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức thành công phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. 

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC
Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

Tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm
Tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm

VOV.VN - Trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm

Tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm

VOV.VN - Trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.