Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đông Hà – Quảng Trị

Dự án có chiều dài 14 km, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, là một trong số ít các dự án giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT trong nước do Công ty Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh đầu tư 100%.

Sáng 18/10, tại Quảng Trị, phát lệnh khởi công xây dựng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đông Hà – Quảng Trị,  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, những công trình BOT tương tự sẽ được Nhà nước đặc biệt khuyến khích, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hạ tầng giao thông là một lĩnh vực quan trọng, là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Trong điều kiện nguồn vốn NSNN còn khó khăn, chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu,  việc thực hiện chủ trương tăng cường huy động, sử dụng các nguồn vốn khác của xã hội tham gia đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông cũng như các công trình hạ tầng khác là một đòi hỏi tất yếu. Vì vậy, các địa phương, ngành giao thông cần nỗ lực hơn nữa trong việc áp dụng, khuyến khích các dự án hạ tầng hình thức BOT (Xây dựng-Kinh doanh- Chuyển giao), BT (Xây dựng- Chuyển giao), BOO (Xây dựng- Sở hữu- Kinh doanh),… khi đã có nhà đầu tư, cần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà đầu tư thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đông Hà – Quảng Trị có chiều dài 14 km, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, là một trong số ít các dự án giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT trong nước do Công ty Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh đầu tư 100%. Đây là đoạn đường bị hẹp nhiều chỗ trong khi mật độ phương tiện vận tải ngày một gia tăng về lưu lượng và tải trọng, tuyến đường đang dần không đáp ứng được yêu cầu đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Dự kiến sau 2 năm, dự án  hoàn thành sẽ đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị theo tiêu chuẩn XDVN 104:2007, tốc độ thiết kế 60km/h, bề rộng nền 37m, mặt 2x11,5m. Phương án thu phí để hoàn vốn trong thời gian 22 năm 7 tháng./.