Mở tài khoản ngân hàng quá dễ dàng - lợi ích, hệ lụy và trách nhiệm các bên liên quan

Mở tài khoản ngân hàng quá dễ dàng - lợi ích, hệ lụy và trách nhiệm các bên liên quan

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Thực tế hiện nay, việc mở tài khoản ngân hàng, sở hữu một chiếc thẻ ATM tương đối nhanh gọn, thủ tục không rườm rà. Nhưng khi mỗi người dân đều có thể là chủ sở hữu của vài chiếc thẻ ATM, là chủ của vài hoặc cả chục tài khoản khác nhau, ở nhiều ngân hàng thì thực tế nảy sinh những bất cập.