Một cá nhân đăng ký mua 6,2 triệu cổ phần Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP

VOV.VN - Ông Đỗ Tô Hiệu (ở Long Biên, Hà Nội) vừa thông báo đăng ký mua khối lượng lớn cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP.

Ông Đỗ Tô Hiệu (ở Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) vừa thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá.

Theo đó, ông Hiệu đăng ký mua số lượng 6.235.000 cổ phẩn của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, với tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá là 29%. 

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP là 6.235.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29%.

Thông báo chi tiết của ông Đỗ Tô Hiệu Tại Đây 

PV/VOV.VN
PC_Detail_Footer_470
VOV-left-160x600