Mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

VOV.VN - Mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục thu hút số hộ cá thể ở nông thôn tham gia vào hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp; số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể tăng khoảng 18%.

“Tiếp tục đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động được xác định là giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” – đây là nội dung được bàn thảo tại "Diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã tại Việt Nam" diễn ra sáng nay (30/11) tại thành phố Thanh Hoá. Diễn đàn do Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức.

Đến nay cả nước có hơn 10 triệu thành viên kinh tế tập thể, hợp tác xã với khoảng 65% tổng số hộ nông thôn tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã và có xu hướng ngày càng tăng. Mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục thu hút số hộ cá thể ở nông thôn tham gia vào hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp; số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể tăng khoảng 18%; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 75%, phi nông nghiệp đạt 80%; mở rộng quy mô và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các tham luận tại diễn đàn xác định, cần đánh giá thực trạng kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, như: nâng cao kỹ năng nghề theo hệ thống đào tạo gắn với thực hành; đào tạo theo mô hình gắn nhà trường với hợp tác xã, doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: “Muốn phát triển bền vững hiệu quả phải chú trọng kỹ năng đào tạo nghề và chất lượng lao động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tham mưu tích cực cho Chính phủ có cơ chế chính sách, giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi xây dựng những đề án về đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong khu vực này, chỉ đạo các trường đào tạo nghề làm nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh
Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh

VOV.VN - Sáng 27/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh để phát triển bền vững”.

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh

VOV.VN - Sáng 27/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh để phát triển bền vững”.

Hợp tác xã Thương binh 27/7: Nghị lực và quyết tâm của người lính
Hợp tác xã Thương binh 27/7: Nghị lực và quyết tâm của người lính

VOV.VN - Với nghị lực và quyết tâm của những người lính, đến nay HTX Thương binh 27/7 vẫn đang trên đà phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương...

Hợp tác xã Thương binh 27/7: Nghị lực và quyết tâm của người lính

Hợp tác xã Thương binh 27/7: Nghị lực và quyết tâm của người lính

VOV.VN - Với nghị lực và quyết tâm của những người lính, đến nay HTX Thương binh 27/7 vẫn đang trên đà phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương...

Các Hợp tác xã còn nhiều khó khăn, qui mô nhỏ lẻ
Các Hợp tác xã còn nhiều khó khăn, qui mô nhỏ lẻ

VOV.VN - Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ, rất cần đầu tư nguồn lực, nhân lực để phát triển...

Các Hợp tác xã còn nhiều khó khăn, qui mô nhỏ lẻ

Các Hợp tác xã còn nhiều khó khăn, qui mô nhỏ lẻ

VOV.VN - Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ, rất cần đầu tư nguồn lực, nhân lực để phát triển...