Năm 2010, ngành Thuế thu 400.800 tỷ đồng

Kết quả thu cả năm vượt 11% so dự toán pháp lệnh, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Ngày 29/12, ông Bùi Văn Nam – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế cho biết: Nhiệm vụ thu NSNN năm 2010 của ngành Thuế được Nhà nước giao là 361.000 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 66.300 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 294.700 tỷ và thu nội địa trừ dầu, trừ đất là 271.700 tỷ đồng.

Thu nội địa ước đạt 330.000 tỷ đồng, vượt 12% (tương ứng tăng 35.300 tỷ) dự toán pháp lệnh, bằng 101,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Thu dầu thô ước đạt 70.800 tỷ đồng, vượt 6,8% dự toán (tương ứng tăng 4.500 tỷ) và tăng 17% so với cùng kỳ. Sản lượng dầu thô thanh toán ước đạt 14 triệu tấn, bằng 95,4% sản lượng kế hoạch đã đề ra; Giá dầu thô bình quân đạt 78,5 USD/thùng, tăng 10,5 USD/thùng (tương đương tăng 15,4%) so với giá tính dự toán.

Như vậy, đến thời điểm này tổng thu nội địa 5 năm ước đạt 1.551 nghìn tỷ đồng, bằng 116,5% so với dự toán (tương đương vượt 219 nghìn tỷ đồng), vượt 2,1% so với mục tiêu đề ra (mục tiêu ngành Thuế đề ra 1.500 nghìn tỷ đồng), tăng gấp 2,5 lần so với thực hiện giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng thu bình quân đạt 16,5%/năm.

Kết quả thu như trên đã góp phần đưa tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 27,9% GDP (trong đó tỷ lệ huy động từ thuế phí đạt 25,2% GDP), cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra (21-22% GDP).

Cũng theo ông Bùi Văn Nam, cơ cấu nguồn thu đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, tỷ trọng thu từ các yếu tố tài nguyên đất đai, dầu thô ngày càng giảm, tỷ trọng thu từ nội lực của nền kinh tế ngày càng tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên