Năng suất tôm thẻ chân trắng đạt gần 101,9 tạ/ha

Đây là kết quả của việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện huyện Phù Mỹ (Bình Định)

Đến nay, người nuôi tôm trên địa bàn huyện huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã cơ bản thu hoạch xong vụ nuôi tôm năm 2008 với diện tích 460 ha, năng suất bình quân toàn huyện đạt 28,7 tạ/ha. Trong đó, đáng chú ý là diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát với năng suất đạt kỉ lục 101,9 tạ/ha.

Ông Huỳnh Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, năng suất tôm thẻ chân trắng năm nay ở địa phương đạt cao nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả của việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào nuôi tôm, nhiều hộ đã tăng cường đầu tư thâm canh, chú trọng công tác kiểm dịch nguồn tôm giống…./.

Nguyễn Hân

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục