Ngăn chặn tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế

Thứ tư, 06:00, 26/02/2020
VOV.VN - NHNN cho biết, tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán đã được kiểm soát.
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN