Miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngăn chặn tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế

VOV.VN - NHNN cho biết, tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán đã được kiểm soát.

Kinh tế

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close