Ngành Hải quan áp dụng hệ thống quản lý cán bộ tập trung

VOV.VN - Từ tháng 2/2018, ngành Hải quan sẽ thực hiện quản lý các nhóm công việc trong lĩnh vực tổ chức cán bộ trên hệ thống quản lý tập trung.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy chế sử dụng “Hệ thống quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan”. Đây là hệ thống ứng dụng để thực hiện quản lý các nhóm công việc trong lĩnh vực tổ chức cán bộ. Hệ thống này quản lý về tuyển dụng, biên chế, ký hết hợp đồng lao động; quản lý về đào tạo, bồi dưỡng; về hồ sơ và quá trình công tác nhân sự; về chính sách cán bộ và tổ chức bộ máy.

Đối tượng được áp dụng quản lý trên hệ thống này là công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngành Hải quan áp dụng hệ thống quản lý cán bộ tập trung. (Ảnh minh họa: KT)

Để sử dụng hệ thống quản lý này, trong quy chế sử dụng, Tổng cục Hải quan đã đưa ra nguyên tắc phân cấp, phân quyền đối với việc quản lý thông tin về tổ chức cán bộ trong hệ thống quản lý cán bộ tập trung. Bên cạnh đó, cũng đưa ra nguyên tắc cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng hệ thống này.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng thành lập Tổ triển khai quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan với nhiệm vụ: rà soát thông tin, dữ liệu của hệ thống quản lý cán bộ tập trung trong hệ thống, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin về cá nhân cũng như tổ chức bộ máy của từng đơn vị./.

Tin liên quan

Vẫn còn cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại
Vẫn còn cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành hải quan  vẫn còn tình trạng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại...

Vẫn còn cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Vẫn còn cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành hải quan  vẫn còn tình trạng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại...

Quản lý hải quan tự động giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa
Quản lý hải quan tự động giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa

VOV.VN - Quản lý hải quan tự động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cơ quan hải quan và tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế.

Quản lý hải quan tự động giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa

Quản lý hải quan tự động giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa

VOV.VN - Quản lý hải quan tự động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cơ quan hải quan và tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế.

Cán bộ Hải quan bị đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ
Cán bộ Hải quan bị đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

VOV.VN - Ông Lai đi làm nhiệm vụ nắm tình hình từ thị trấn Khe Sanh, khi đang lưu thông trên đường thị bị đối tượng đi đằng sau đánh gục xuống đường

Cán bộ Hải quan bị đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

Cán bộ Hải quan bị đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

VOV.VN - Ông Lai đi làm nhiệm vụ nắm tình hình từ thị trấn Khe Sanh, khi đang lưu thông trên đường thị bị đối tượng đi đằng sau đánh gục xuống đường