Nhà máy In tiền Quốc gia được phép sản xuất vàng miếng

VOV.VN - Quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia có hiệu lực từ ngày 31/12/2014.

Một nội dung đáng chủ ý là việc sửa đổi, bổ sung Điều 3: Ngành, nghề sản xuất - kinh doanh: Ngành in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

Cụ thể, nhà máy có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ in, đúc các loại tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch giao của Thống đốc NHNN; Tổ chức chế bản in, tạo khuôn đúc tiền, vàng miếng, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng theo hợp đồng với NHNN; Tham gia thiết kế mẫu tiền theo quyết định của Thống đốc NHNN.

Nhà máy In tiền Quốc gia có thêm chức năng sản xuất vàng miếng. (Ảnh: KT)
Nhà máy In tiền Quốc gia được nhập khẩu hoặc nhận ủy thác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ in, đúc tiền và giấy tờ có giá của Nhà máy và doanh nghiệp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước về nhập khẩu; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc NHNN giao; Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thêm phù hợp với khả năng của Nhà máy và nhu cầu thị trường với điều kiện: Được sự đồng ý bằng văn bản của NHNN; Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoạt động công ích.

Bên cạnh đó, Nhà máy In tiền Quốc gia cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng; Đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành; Hạch toán riêng phần hoạt động sản xuất, kinh doanh thêm; Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần sản xuất, kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty TNHH
Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty TNHH

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty TNHH

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty TNHH

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8

Mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia
Mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia

VOV.VN -Nhà máy sẽ được mở rộng nhà xưởng, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị 

Mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia

Mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia

VOV.VN -Nhà máy sẽ được mở rộng nhà xưởng, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị 

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV
Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV

VOV.VN -NHNN quyết định chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV

Chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV

VOV.VN -NHNN quyết định chuyển Nhà máy In tiền Quốc gia thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.