Nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2022

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp điều hành để hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022.