Những công trình nghìn tỷ cho thấy Hải Phòng xứng tầm trung tâm kinh tế lớn
VOV.VN - Thành phố Hải Phòng có những bước đổi thay mạnh mẽ trong 5 năm qua, xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng hàng đầu.