PetroVietnam không muốn thoái hoàn toàn vốn tại PVF và PVI

Theo ông Phùng Đình Thực, PVF đóng vai trò là đơn vị thu xếp vốn cho tập đoàn, trong khi PVI giúp tập đoàn bảo hiểm những rủi ro trong quá trình khai thác dầu khí nên nếu coi thoái vốn hoàn toàn thì sẽ gây khó khăn cho PetroVietnam.

Ông Phùng Đình Thực, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết trong buổi họp báo chiều nay (9/7).

Theo ông Thực, hiện Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012- 2015. Theo đó, Tập đoàn sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực chính là: tìm kiếm, thăm dò, khai thác; hoá dầu; Khí; điện và dịch vụ kỹ thuật. Hiện PVN đang sắp xếp lại hoạt động, cho đến 2015 sẽ thoái vốn tại hầu hết các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành.

Tuy nhiên, Tập đoàn còn đang băn khoăn đối với với việc thoái vốn tại Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) và Tổng công ty Tài chính dầu khí Việt Nam (PVF).

Ông Thực cho biết, PetroVietnam đề xuất được giữ lại 20% vốn tại PVF thay vì phải thoái hoàn toàn, do Tổng công ty đóng vai trò thu xếp vốn cho tập đoàn.

Hiện PVF có vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng, trong đó Petro Vietnam nắm giữ 78% cổ phần, cổ đông chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley nắm giữ 10% cổ phần, còn lại là các cổ đông pháp nhân và thể nhân trong nước.

Đối với PVI, Tập đoàn cũng muốn giữ lại 18% vốn (hiện PetroVietnam đang giữ 35% vốn) vì Tổng công ty có vai trò giúp tập đoàn bảo hiểm những rủi ro quá trình khai thác dầu khí. Nếu thoái vốn hoàn toàn thì sẽ gây khó khăn cho Tập đoàn.

“PetroVietnam đang báo cáo Chính phủ về vấn đề này, nếu Chính phủ  không đồng ý thì PVN sẽ thực hiện đúng theo lộ trình thoái hoàn toàn 100%” - ông Thực nói./.