Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

(VOV) - Các dự án này đầu tư cho lĩnh vực môi trường và hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông...

Ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản về việc phê duyệt danh mục các dự án đợt 4 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016. Theo đó, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục dự án chính thức với chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) trong giai đoạn 2012-2016 với các nội dung chính nêu tại Văn bản đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư, gồm 2 dự án.

Dự án "Cập nhật Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)". Tổng kinh phí của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ không hoàn lại thông qua UNDP là 225.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự án "Hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông để thực hiện Kế hoạch chung 2012 - 2016". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2,5 triệu USD. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo phê duyệt của Thủ tướng, các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô
UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.