Phí thẩm định kinh doanh nông nghiệp cao nhất là 18 triệu đồng/lần

VOV.VN - Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức từ 230.000 - 18 triệu đồng/lần.

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 101/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Trong đó, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức cao nhất là 18 triệu đồng/lần. Mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong trong công tác thú y.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu là 40.000 đồng/lần; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y là 50.000 đồng/lần.

Phí phòng chống dịch bệnh cho động vật có mức từ 300.000 - 3,5 triệu đồng/lần. Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) có mức từ 35.000 - 800.000 đồng/xe ô tô/xe chuyên dụng/lô hàng. Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức từ 230.000 - 18 triệu đồng/lần.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp theo quy định. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020
Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

VOV.VN - Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

VOV.VN - Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định
Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

VOV.VN - Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/hợp đồng xuất khẩu/1 lần thẩm định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

VOV.VN - Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/hợp đồng xuất khẩu/1 lần thẩm định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí
Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí

Việc làm này sẽ đánh giá xác thực hơn đối với đề xuất giá viện phí mới.

Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí

Đề nghị mời nước ngoài thẩm định giá viện phí

Việc làm này sẽ đánh giá xác thực hơn đối với đề xuất giá viện phí mới.