Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chú ý phát triển nhà ở xã hội cho thuê

VOV.VN-Đây là một trong nhiều nhiệm vụ Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Xây dựng thực hiện, nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước ngành xây dựng lần IV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng sáng nay (10/11), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh ghi nhận những thành tích mà ngành Xây dựng đạt được những năm qua đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước hôm nay, ngành xây dựng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được của toàn ngành xây dựng.

4 nhiệm vụ trọng tâm ngành Xây dựng cần thực hiện

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều cơ hội và thách thức, là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo ngành xây dựng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành để chỉ đạo tổ chức chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phát huy vai trò các phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị ngành xây dựng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là, thực hiện có kết quả nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo khu vực nông thôn và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ; phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, sinh viên, chú ý phát triển nhà ở xã hội cho thuê… Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản.

Ba là, thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành xây dựng, phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu mới chất lượng cao, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã được phê duyệt. Các doanh nghiệp phải chủ động cơ cấu lại sản phẩm, nguồn vốn, tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước, từng bước hướng tới thị trường khu vực và quốc tế…

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng, có năng lực chuyên môn, có khát vọng cống hiến, thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở”.

Năng lực sản xuất của ngành xây dựng ngày càng lớn mạnh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cam kết toàn ngành xây dựng sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhìn lại thành tích 5 năm qua của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành xây dựng đã đạt được những thành tích nổi bật. 

Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước hôm nay, ngành xây dựng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trong đó, năng lực sản xuất của ngành xây dựng đã ngày càng lớn mạnh, có ý nghĩa quyết định tạo ra tài sản cố định của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; Hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngành xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa được tập trung hoàn thiện với nhiều quan điểm, tư tưởng đổi mới mang tính đột phá; Việc đổi mới và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng…

Tham dự Đại hội lần này có hơn 600 đại biểu đại diện cho hơn 2 vạn lao động ngành xây dựng, trong đó có 55 cá nhân điển hình tiên tiến và 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành được tôn vinh, các thế hệ anh hùng lao động ngành xây dựng.

Công tác kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch có nhiều chuyển biến tích cực hướng tới sự phát triển bền vững, diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại;

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực vừa giúp cho hàng trăm ngàn hộ nghèo có điều kiện cải thiện chỗ ở;

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được triển khai quyết liệt, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, duy trì mức tăng trưởng khá; thị trường xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu luôn giữ được bình ổn; Khoa học công nghệ xây dựng có bước phát triển trên một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế...

“Những thành quả này đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức”- Bộ trưởng khẳng định.

Bên cạnh những thành tích nổi bật nêu trên, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận: Vẫn còn có những nơi phong trào thi đua yêu nước chưa thực sự được quan tâm đúng mức, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Công tác thi đua - khen thưởng vẫn còn những hạn chế, bất cập./.

Tin liên quan

Ngành xây dựng đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Ngành xây dựng đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

VOV.VN -Đây là một trong nhiều mục tiêu tại Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2014 – 2020.

Ngành xây dựng đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Ngành xây dựng đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

VOV.VN -Đây là một trong nhiều mục tiêu tại Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2014 – 2020.

Khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội
Khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh lý hợp đồng mua bán, cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội.

Khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội

Khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh lý hợp đồng mua bán, cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội.

Mua nhà ở xã hội được vay tới 80% giá trị nhà, kỳ hạn 15 năm
Mua nhà ở xã hội được vay tới 80% giá trị nhà, kỳ hạn 15 năm

VOV.VN -Mua nhà ở xã hội sẽ được vay mức vốn tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua nhà, thời hạn vay tối thiểu 15 năm.

Mua nhà ở xã hội được vay tới 80% giá trị nhà, kỳ hạn 15 năm

Mua nhà ở xã hội được vay tới 80% giá trị nhà, kỳ hạn 15 năm

VOV.VN -Mua nhà ở xã hội sẽ được vay mức vốn tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua nhà, thời hạn vay tối thiểu 15 năm.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 có khởi sắc
Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 có khởi sắc

VOV.VN -Nhìn lại hoạt động xây dựng cả năm 2014, ngành thống kê đánh giá “có những khởi sắc”. 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 có khởi sắc

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 có khởi sắc

VOV.VN -Nhìn lại hoạt động xây dựng cả năm 2014, ngành thống kê đánh giá “có những khởi sắc”. 

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng
Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Bộ Xây dựng “thúc” địa phương xử lý chậm triển khai dự án nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng “thúc” địa phương xử lý chậm triển khai dự án nhà ở xã hội

VOV.VN-Trước 30/6, các địa phương phải rà soát, đề xuất xử lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai.

Bộ Xây dựng “thúc” địa phương xử lý chậm triển khai dự án nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng “thúc” địa phương xử lý chậm triển khai dự án nhà ở xã hội

VOV.VN-Trước 30/6, các địa phương phải rà soát, đề xuất xử lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai.

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững
Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thực tiễn hóa các đột phá về thể chế sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2015.

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thực tiễn hóa các đột phá về thể chế sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2015.

Phát hiện hàng trăm nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng
Phát hiện hàng trăm nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng

VOV.VN -Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán cho thấy, hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội tại Hà Nội đã được bán sai đối tượng.

Phát hiện hàng trăm nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng

Phát hiện hàng trăm nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng

VOV.VN -Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán cho thấy, hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội tại Hà Nội đã được bán sai đối tượng.

1.350 gian hàng tại triển lãm Quốc tế ngành xây dựng
1.350 gian hàng tại triển lãm Quốc tế ngành xây dựng

VOV.VN - Triển lãm Quốc tế về xây dựng Vietbuild 2015 có sự tham gia của 450 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và khu vực.

1.350 gian hàng tại triển lãm Quốc tế ngành xây dựng

1.350 gian hàng tại triển lãm Quốc tế ngành xây dựng

VOV.VN - Triển lãm Quốc tế về xây dựng Vietbuild 2015 có sự tham gia của 450 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và khu vực.

Cấm thu tiền “đặt cọc” mua nhà ở xã hội
Cấm thu tiền “đặt cọc” mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

Cấm thu tiền “đặt cọc” mua nhà ở xã hội

Cấm thu tiền “đặt cọc” mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.