PVN báo lãi 62,8 nghìn tỷ đồng trước thuế

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày, đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm

Chiều 7/1, tại cuộc họp báo đầu năm 2014, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Các chỉ tiêu, kế hoạch mà PVN đặt ra cho năm 2013 đều vượt.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày, đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 46,8 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 17,1%. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP  đạt 20,1%.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần - đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Hệ số nợ/tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 là 0,4 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Sản xuất điện về đích trước kế hoạch 53 ngày. Đạt mốc sản suất KWh điện  thứ 70 tỷ vào ngày 22/12/2013.

Sản xuất đạm đạt về đích trước kế hoạch 17 ngày. Đạt mốc sản xuất tấn phân đạm thứ 8 triệu vào ngày 20/9/2013

Sản xuất xăng dầu các loại về đích trước kế hoạch 62 ngày. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt mốc sản xuất tấn xăng dầu thứ 20 triệu vào ngày 20/5/2013

EVN đặt mục tiêu năm 2014 đạt 673,3 nghìn tỷ đồng doanh thu toàn bộ các đơn vị thuộc tập đoàn, nộp ngân sách 144,5 nghìn tỷ đồng; Tổng doanh thu hợp nhất là 353,0 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 55 nghìn tỷ đồng./.