Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành hướng dẫn giám sát, kiểm tra định kỳ việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ; đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quy định hiện hành, đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách, biện pháp đảm bảo quản lý chặt chẽ, tạo quyền chủ động hợp lý cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2015./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa
Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, điểm tắc này nằm ở chỗ chưa xác định được "thu nhập khác" của người lao động để đưa vào đóng BHXH

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, điểm tắc này nằm ở chỗ chưa xác định được "thu nhập khác" của người lao động để đưa vào đóng BHXH

Lương và hoạt động bộ máy chiếm 32% kinh phí phát triển khoa học
Lương và hoạt động bộ máy chiếm 32% kinh phí phát triển khoa học

VOV.VN - Các công trình nghiên cứu cơ bản của Việt Nam có chất lượng thấp chỉ bằng 1/4 của Malaysia và 1/6 của Singapore.

Lương và hoạt động bộ máy chiếm 32% kinh phí phát triển khoa học

Lương và hoạt động bộ máy chiếm 32% kinh phí phát triển khoa học

VOV.VN - Các công trình nghiên cứu cơ bản của Việt Nam có chất lượng thấp chỉ bằng 1/4 của Malaysia và 1/6 của Singapore.

Ông Vũ Khoan: Nhiều DNNN do độc quyền nên không muốn hội nhập
Ông Vũ Khoan: Nhiều DNNN do độc quyền nên không muốn hội nhập

VOV.VN -Đánh giá này được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu tại hội thảo về 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, đang diễn ra tại Quảng Ninh.

Ông Vũ Khoan: Nhiều DNNN do độc quyền nên không muốn hội nhập

Ông Vũ Khoan: Nhiều DNNN do độc quyền nên không muốn hội nhập

VOV.VN -Đánh giá này được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu tại hội thảo về 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, đang diễn ra tại Quảng Ninh.

Lương tăng nhanh hơn năng suất lao động
Lương tăng nhanh hơn năng suất lao động

Từ năm 2009 - 2012, tăng trưởng bình quân hàng năm của mức lương tất cả các ngành tại Việt Nam đạt 25,9%

Lương tăng nhanh hơn năng suất lao động

Lương tăng nhanh hơn năng suất lao động

Từ năm 2009 - 2012, tăng trưởng bình quân hàng năm của mức lương tất cả các ngành tại Việt Nam đạt 25,9%

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm
Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

VOV.VN - Một số DN còn mang dáng dấp thời bao cấp, muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con anh A,  cháu bị B.

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

Tái cơ cấu DNNN: Đã đến lúc cắt "cái đuôi" của lợi ích nhóm

VOV.VN - Một số DN còn mang dáng dấp thời bao cấp, muốn giảm biên chế cũng không xong vì đụng đến con anh A,  cháu bị B.

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!
Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.