Quảng Ninh kêu gọi dòng vốn đầu tư mới

Với phương châm khuyến khích phát triển công nghiệp sạch, hàm lượng công nghệ cao để đến năm 2015, Quảng Ninh trở thành địa phương công nghiệp hiện đại

Với chủ đề “Quảng Ninh- Hội tụ và lan toả”, hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2012 diễn ra từ ngày 23-24/2/2012. Chiều nay (7/2) UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Kế hoạch -Đầu tư đã tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia đầu tiên của Việt Nam trong năm 2012 này.

Họp báo giới thiệu hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ninh.

Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, hội nghị nhằm giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn  năm 2030. Hội nghị giới thiệu tới các nhà đầu tư các nội dung chính của xúc tiến đầu tư, giới thiệu kịch bản phát triển và cơ hội đầu tư mới, các dự án khả thi…; đồng thời đề ra các chính sách, giải pháp phát triển mang tính liên vùng. Tập trung vào hai chủ đề Định vị Quảng Ninh và Quảng Ninh lộ trình phát triển mới. Mục đích chuyển đổi hài hoà, hợp lý từ tăng trưởng nóng sang tăng trưởng xanh, từ phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu theo một tư duy mới và phương thức thu hút đầu tư mới.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết mặc dù với số lượng mời gọi đầu tư không nhiều chỉ 18 dự án nhưng các dự án được chuẩn bị công phu với cách tiếp cận mới theo hướng đáp ứng những yêu cầu nhà đầu tư đặt ra. Qua đó, nhiều cơ chế chính sách mới thông thoáng và hiệu quả được ban hành. Thứ nhất là cải cách thủ tục hành chính (vận hành Cơ quan xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh) phù hợp thông lệ quốc tế với hệ thống một cửa minh bạch và rút gọn. Thứ hai, danh mục dự án kêu gọi đầu tư định hướng tập trung 5 lĩnh vực du lịch và dịch vụ giải trí; cảng biển, cửa biển và hệ thống logistics;  thương mại đầu mối; cơ sở hạ tầng; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao) được phân tích khả thi từ quan điểm nhà đầu tư, với chính sách ưu đãi đầu tư cho từng dự án cụ thể. Thứ ba, tỉnh có cơ chế ưu đãi cụ thể đối với từng dự án (như bàn giao mặt bằng sạch, ứng ngân sách tỉnh để giải phóng mặt bằng…). Thứ tư cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng đến chân công trình cho các dự án kêu gọi đầu tư.

Với phương châm coi trọng lợi ích nhà đầu tư, sự  hội tụ chọn lọc, khuyến khích đầu tư vào Quảng Ninh là phát triển công nghiệp sạch, hàm lượng công nghệ cao để đến năm 2015, Quảng Ninh hy vọng là tỉnh đầu tiên trở thành địa phương công nghiệp hiện đại của cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị các nhà đầu tư sẽ được tham quan khảo sát KCN Cái Lân; Trụ sở liên cơ, mô hình một cửa liên thông mới; thăm quan vịnh Hạ Long. Ngoài ra còn có 2 hội thảo chuyên đề được tổ chức “ Xu hướng phát triển ngành công nghiệp giải trí- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” và “Tăng trưởng xanh xu hướng tất yếu cho Việt Nam”./.