Quảng Ninh phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong quý III

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai các dự án hiệu quả thấp, các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt 50% kế hoạch vốn.

Trong bối kinh tế xã hội nửa đầu năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cho các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực công nghiệp, đặc biệt là khai khoáng, chế biến, chế tạo nhằm bù đắp cho sự suy giảm của ngành du lịch dịch vụ.

Nửa đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,7%, là mức khá cao so với mặt bằng cả nước; Thu ngân sách đạt hơn 24.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các biện pháp điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm, hỗ trợ người lao động, kích cầu du lịch... nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, giữ đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương ở mức khá so với mặt bằng chung của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yếu tố giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề, tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và điều kiện nguồn lực; tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp; kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách còn chưa nghiêm ở các cấp ngân sách...

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 12%, tổng thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yếu tố giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

“Quảng Ninh kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai đối với các dự án hiệu quả thấp, các dự án đến ngày 30/6 tỷ lệ giải ngân không đạt 50% kế hoạch vốn, từ đó tỉnh sẽ dành nguồn lực cho đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong đó, dành nguồn tăng thu ngân sách để ưu tiên cân đối đủ nguồn đầu tư cho đoạn cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên. Phấn đấu trong quý III/2020, Quảng Ninh phải đạt được tỷ lệ giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công”, ông Thắng nói./.

Viết bình luận