Qui định mới về kinh doanh, mua bán vàng miếng

VOV.VN -Thông tư 29 của NHNN Việt Nam bổ sung quy định: “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Thông tư 29).

Hướng dẫn việc điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Thông tư 29 bổ sung quy định: “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”. Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là bộ phận không tách rời của Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Thông tư 29 cũng nêu rõ: Định kỳ hằng quý, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thực hiện điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (bao gồm thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép hoặc báo cáo với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này) gửi báo cáo về các nội dung điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cụ thể, Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của toàn hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính.


Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của chi nhánh, phòng giao dịch có phát sinh thay đổi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có chi nhánh, phòng giao dịch đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2020./.

 

Tin liên quan

Cảnh báo: Vàng miếng "độn" bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật
Cảnh báo: Vàng miếng "độn" bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật

VOV.VN - Vàng miếng được trộn bột kim loại khi đưa vào máy phân tích vẫn đủ tuổi 99,9%, nhưng khi đưa ra phân kim lại chỉ đạt tỷ lệ 40%.

Cảnh báo: Vàng miếng "độn" bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật

Cảnh báo: Vàng miếng "độn" bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật

VOV.VN - Vàng miếng được trộn bột kim loại khi đưa vào máy phân tích vẫn đủ tuổi 99,9%, nhưng khi đưa ra phân kim lại chỉ đạt tỷ lệ 40%.

Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

VOV.VN - Theo Dự thảo, sẽ có 20 loại hàng hóa, dịch vụ chỉ do cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện hoặc các doanh nghiệp Nhà nước được giao thực hiện.

Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

VOV.VN - Theo Dự thảo, sẽ có 20 loại hàng hóa, dịch vụ chỉ do cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện hoặc các doanh nghiệp Nhà nước được giao thực hiện.

“Cởi trói” cho các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng
“Cởi trói” cho các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng

VOV.VN - Hàng loạt thủ tục, giấy tờ được sẽ được cắt bỏ tại Dự thảo sửa đổi về Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

“Cởi trói” cho các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng

“Cởi trói” cho các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng

VOV.VN - Hàng loạt thủ tục, giấy tờ được sẽ được cắt bỏ tại Dự thảo sửa đổi về Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.