Quốc hội đặt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người lên 3200 đến 3500USD

Quốc hội đặt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người lên 3.200 - 3.500USD

VOV.VN - Quốc hội đặt chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD.

Sáng nay (12/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 với 93,52% đại biểu có mặt nhất trí tán thành.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết nêu rõ:

Các chỉ tiêu về kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP; Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP; Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 - 40%.

Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%; Đến năm 2020 có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

Các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2020 là 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý năm 2020 là 85%; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý năm 2020 là 95 - 100%; Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%.

Theo UBTVQH, đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc ưu tiên bảo đảm kinh tế vĩ mô trong giai đoạn tới và bổ sung phát triển nhanh bền vững vào mục tiêu tổng quát. Theo Ủy ban, theo mục tiêu tổng quát  với nội dung “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh...” đã bao hàm nội dung phát triển nhanh, bền vững.

Có ý kiến đề nghị bổ sung vấn đề quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 2; đề nghị bổ sung nội dung về phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân, kinh tế hợp tác xã, kinh tế biển. UBTVQH đã tiếp thu và đưa vào Nghị quyết.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đề ra nhiều giải pháp thực hiện như: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển bền vững văn hóa, xã hội, y tế trên cơ sở gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Tập trung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.../.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close