Quy định mới về thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Bao gồm nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân.

Theo đó, thiết kế cơ sở phải  theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân và bổ sung các nội dung như: Căn cứ lập thiết kế cơ sở, các phương án liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu và quản lý, lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng; đấu nối với hệ thống điện quốc gia; cung cấp nước kỹ thuật và nước làm mát; khối lượng xây dựng và lắp đặt chủ yếu; khương án tổ chức xây dựng sơ bộ...

Thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở và dự án đầu tư được duyệt, gồm các nội dung cơ bản như: Đặc tính kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật và các thiết bị; giải pháp kiến trúc, kết cấu và vật liệu xây dựng, tổ chức và tổng tiến độ xây dựng, các bản vẽ, tổng dự toán. 

Thiết kế bản vẽ thi công sẽ do nhà thầu thực hiện theo thông lệ quốc tế và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Thông tư cũng nêu rõ phương án điều chỉnh, thay đổi thiết kế khi có yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng công trình` và hiệu quả đầu tư của dự án. Tất cả các thay đổi đều phải báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2013./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Giải ngân vốn xây điện hạt nhân từ năm 2014
Giải ngân vốn xây điện hạt nhân từ năm 2014

(VOV) - Việc giải ngân trong vòng 7 năm, từ năm 2014 – 2021 để thực hiện Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Giải ngân vốn xây điện hạt nhân từ năm 2014

Giải ngân vốn xây điện hạt nhân từ năm 2014

(VOV) - Việc giải ngân trong vòng 7 năm, từ năm 2014 – 2021 để thực hiện Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Việt Nam muốn hợp tác với Pháp về điện hạt nhân
Việt Nam muốn hợp tác với Pháp về điện hạt nhân

(VOV)-Theo Bộ trưởng Công Thương, Pháp là nước có công nghệ nguồn về điện hạt nhân và Việt Nam rất muốn được hợp tác với Pháp ở lĩnh vực này

Việt Nam muốn hợp tác với Pháp về điện hạt nhân

Việt Nam muốn hợp tác với Pháp về điện hạt nhân

(VOV)-Theo Bộ trưởng Công Thương, Pháp là nước có công nghệ nguồn về điện hạt nhân và Việt Nam rất muốn được hợp tác với Pháp ở lĩnh vực này

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được trình lên cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuối 2013

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Sắp trình báo cáo khả thi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được trình lên cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuối 2013

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả
Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

VOV.VN - Các chuyên gia Việt Nam sẽ nghiên cứu để lựa chọn được công nghệ thích hợp nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

Công nghệ điện hạt nhân phải an toàn, hiện đại và hiệu quả

VOV.VN - Các chuyên gia Việt Nam sẽ nghiên cứu để lựa chọn được công nghệ thích hợp nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.