Quy trình mua, bán vàng miếng chính thức có hiệu lực

(VOV)- Thống đốc đã ký ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu và mua, bán trực tiếp…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 563/QĐ-NHNN ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là “Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước”).

Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể một số nội dung về mua, bán vàng miếng trực tiếp và mua, bán vàng miếng qua hình thức đầu thầu giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó, đối với mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu, Quy trình quy định cụ thể trình tự, nội dung và thời hạn thực hiện các bước sau: Ngân hàng Nhà nước thông báo đấu thầu vàng miếng; tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc; Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp; Ngân hàng Nhà nước thông báo giá trần, giá sàn (nếu có) đối với đầu thầu theo giá hoặc giá mua, giá bán đối với đấu thầu theo khối lượng; tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu; đóng thầu, mở thầu; Ngân hàng Nhà nước thực hiện xét thầu và xác định kết quả đầu thầu.
Trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt thì Ngân hàng Nhà nước thông báo hủy thầu.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong phương thức đấu thầu theo khối lượng, về việc xét thầu và xác định kết quả đấu thầu được thực hiện theo nguyên tắc: Trường hợp tổng số lô đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp dự thầu bằng hoặc thấp hơn tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bằng khối lượng đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.

Trường hợp tổng số lô đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia vượt quá tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia được xác định theo nguyên tắc từ khối lượng đặt thầu cao nhất xuống thấp cho tới khi Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán được tối đa khối lượng dự kiến mua hoặc bán. Trường hợp ở mức khối lượng trúng thầu thấp nhất có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt mua hoặc bán cùng khối lượng thì khối lượng cần mua, bán còn lại được chia đều cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô.

Đối với phương thức đấu thầu theo giá, việc xét thầu và xác định kết quả đấu thầu được thực hiện theo nguyên tắc: Xét theo thứ tự giảm dần từ giá trúng thầu cao nhất cho tới giá trúng thầu thấp nhất mà tại đó Ngân hàng Nhà nước bán được khối lượng tối đa dự kiến bán (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng) hoặc xét theo thứ tự tăng dần từ giá trúng thầu thấp nhất cho tới giá trúng thầu cao nhất mà tại đó Ngân hàng Nhà nước mua được tối đa khối lượng dự kiến mua.

Trong trường hợp ở mức giá trúng thầu thấp nhất (đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng) hoặc trường hợp ở mức giá trúng thầu cao nhất (đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước mua vàng miếng) có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt cùng một mức giá thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp này sẽ được xác định theo tỷ lệ thuận giữa khối lượng cần mua, bán còn lại và khối lượng đăng ký mua, bán của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô. Giá trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là giá đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.

Đối với trường hợp mua, bán vàng miếng theo hình thức trực tiếp, Quy trình cụ thể trình tự, nội dung, thời hạn thực hiện các bước: Ngân hàng Nhà nước thông báo mua, bán vàng miếng; tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc; Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và thông báo tư cách tham gia giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệpNgân hàng Nhà nước thông báo giá mua, bán vàng miếng; tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký mua, bán vàng miếng; Ngân hàng Nhà nước xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán; Ngân hàng Nhà nước thông báo ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt; Ngân hàng Nhà nước thông báo khối lượng vàng miếng mua, bán; ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng.

Để tổ chức thực hiện Quy trình mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu và qua hình thức mua, bán trực tiếp, Quy trình quy định Ngân hàng Nhà nước thành lập Tổ triển khai đấu thầu và Tổ giúp việc đấu thầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng
Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

(VOV) -Ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN.

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

(VOV) -Ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN.

NHNN hướng dẫn việc đấu thầu, mua, bán vàng miếng
NHNN hướng dẫn việc đấu thầu, mua, bán vàng miếng

(VOV) -Trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng SJC

NHNN hướng dẫn việc đấu thầu, mua, bán vàng miếng

NHNN hướng dẫn việc đấu thầu, mua, bán vàng miếng

(VOV) -Trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng SJC

SJC bắt đầu gia công vàng miếng
SJC bắt đầu gia công vàng miếng

Trước đó, SJC đã ký hợp đồng gia công vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vàng này dùng để NHNN can thiệp thị trường vàng.

SJC bắt đầu gia công vàng miếng

SJC bắt đầu gia công vàng miếng

Trước đó, SJC đã ký hợp đồng gia công vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vàng này dùng để NHNN can thiệp thị trường vàng.