Ra mắt Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Tập đoàn do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm nòng cốt cùng với sự tham gia của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương.  

Lễ ra mắt diễn ra sáng 24/3 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư chúc mừng.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam được thành lập xuất phát từ những yêu cầu thực tế khách quan của thị trường bất động sản nước ta và chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức Tập đoàn kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Tập đoàn này được thành lập trên cơ sở đầy đủ các yêu cầu cần thiết về năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành xây dựng và các thành phần kinh tế khác về công nghệ và thị trường… nhằm cạnh tranh với các đối tác trong và ngoài nước. Đây là tập đoàn có quy mô lớn, đa sở hữu, trong đó nhà nước giữ vai trò chi phối về vốn.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam ra đời nhằm thực hiện định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76 và định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050.

Trước  mắt, Tập đoàn tập trung triển khai 43 dự án khu đô thị mới tại các địa bàn trong cả nước với 26 triệu m2 sàn nhà ở và mục tiêu từ nay đến năm 2015 xây dựng được 8-10 triệu m2 nhà ở./.