Sáng kiến của Việt Nam về hợp tác tài chính trong năm APEC 2017

VOV.VN -Các sáng kiến của Việt Nam về hợp tác tài chính tập trung vào đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, tăng cường đối tác công - tư, thúc đẩy các dự án PPP...

Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) sẽ được tổ chức tại Ninh Bình trong hai ngày 18 - 19/5/2017. Tại hội nghị này, các quan chức tài chính APEC sẽ tiếp tục thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào tháng 2 vừa qua, đồng thời chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trong tháng 10 sắp tới.

Các quan chức cấp cao APEC họp về tín dụng xuyên biên giới tại Ninh Bình ngày 16/5

Theo đó, các sáng kiến của Việt Nam về hợp tác tài chính tập trung vào các vấn đề cụ thể sau: Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính toàn diện.

Điều đặc biệt, những sáng kiến này gắn liền với các trụ cột ưu tiên của Việt Nam với vai trò là chủ nhà của năm APEC 2017, đồng thời triển khai chương trình hành động cụ thể của Kế hoạch hành động Cebu.

 Thứ nhất, về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng nhấn mạnh vai trò của cơ chế tài chính, đặc biệt là cơ chế chia sẻ rủi ro trong xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) khả thi, qua đó thúc đẩy việc phát triển các dự án PPP trong khu vực.

Việt Nam và các nền kinh tế đang phát triển có nhu cầu đầu tư, phát triển CSHT và tăng cường xã hội hóa các dự án đầu tư CSHT ngày càng lớn. Trong đầu tư công, hình thức PPP sẽ giúp khu vực công giảm áp lực về vốn đầu tư, đồng thời tận dụng được kiến thức, kinh nghiệm và hiệu quả hoạt động của khu vực tư.

Thứ hai, về xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) - các Tiêu chuẩn tối thiểu BEPS tăng cường các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC nhằm triển khai các gói hành động Tiêu chuẩn tối thiểu BEPS, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng.

Thực tiễn cho thấy, BEPS là một vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi phải có một giải pháp mang tính tổng thể trên cơ sở hợp tác đa phương trong khi khả năng ngăn chặn BEPS bằng các biện pháp đơn phương và song phương như hiện nay không khả thi, do số lượng các công ty đa quốc gia ngày càng tăng, quy mô lớn và giao dịch phức tạp.

Đặc biệt, BEPS còn giúp các nền kinh tế đang phát triển bảo vệ nguồn thu, duy trì và mở rộng cơ sở tính thuế. APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận về các tiêu chuẩn tối thiểu BEPS, từ đó giúp nước chủ nhà và các nền kinh tế đang phát triển  học tập kinh nghiệm triển khai công cụ chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, các nhà quản lý thuế của các nền kinh tế phát triển.

Thứ ba, về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai, trong đó bao gồm cả việc xây dựng Chương trình giải pháp tài chính rủi ro thiên tai và các mô hình đánh giá rủi ro thiên tai. Ưu tiên thảo luận chủ đề này là giúp các nền kinh tế APEC cải thiện năng lực chống chịu và ứng phó với rủi ro thiên tai thông qua việc phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia sẽ giúp APEC thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai.

Thứ tư, về tài chính toàn diện tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tài chính cho nông nghiệp, nông thôn. Nhìn chung, tại đa số các nền kinh tế đang phát triển, tài chính vi mô còn chưa thực sự phát triển, chất lượng dịch vụ và số lượng sản phẩm tài chính vi mô còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận các sản phẩm tài chính còn khó khăn do giá cả và thiết kế của các sản phẩm tài chính vi mô này chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người nghèo và người có thu nhập thấp tại khu vực nông thôn.

Do đó, các nền kinh tế thành viên tập trung bàn thảo, chia sẻ kinh nghiệm để tìm ra các giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính trong khu vực nông nghiệp, nông thôn thông qua các phương thức dịch vụ tài chính mới như dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, dịch vụ ngân hàng không chi nhánh, phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng...

Những sáng kiến của Việt Nam về hợp tác tài chính được đánh giá là đảm bảo sự hài hòa về về lợi ích giữa các nền kinh tế thành viên. Những sáng kiến này đã giải quyết được các vấn đề cấp bách chung của cả khu vực như: Nút thắt về cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển bền vững; tình trạng trốn lậu thuế, nhất là các tập đoàn xuyên quốc gia; ứng phó với biến đổi khí hậu; vấn đề khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và dịch vụ tài chính trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thành lập tháng 11/1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một diễn đàn kinh tế mở, nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nến kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với tất cả các nước và khu vực khác. Hiện nay, APEC có 21 thành viên chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50 % thương mại thế giới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

APEC đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
APEC đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, công nghệ thông tin không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, mà còn giúp mọi người tiếp cận, chia sẻ, giao lưu.

APEC đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

APEC đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, công nghệ thông tin không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, mà còn giúp mọi người tiếp cận, chia sẻ, giao lưu.

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới
Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

VOV.VN - Mô hình trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới sẽ góp phần đảm bảo công bằng, minh bạch trong hợp tác đầu tư, giảm thiểu tối đa các rủi ro.

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

VOV.VN - Mô hình trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới sẽ góp phần đảm bảo công bằng, minh bạch trong hợp tác đầu tư, giảm thiểu tối đa các rủi ro.

Việt Nam thúc đẩy liên kết, ổn định và phát triển của APEC
Việt Nam thúc đẩy liên kết, ổn định và phát triển của APEC

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức APEC khẳng định vị thế và quyết tâm đổi mới, cải cách, phát triển của Việt Nam.

Việt Nam thúc đẩy liên kết, ổn định và phát triển của APEC

Việt Nam thúc đẩy liên kết, ổn định và phát triển của APEC

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức APEC khẳng định vị thế và quyết tâm đổi mới, cải cách, phát triển của Việt Nam.

Thúc đẩy APEC trở thành khu vực tự do thương mại
Thúc đẩy APEC trở thành khu vực tự do thương mại

VOV.VN - Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực không những tự do, mở cửa về thương mại mà còn có quan hệ chặt chẽ với các nước có nền kinh tế tiên tiến.

Thúc đẩy APEC trở thành khu vực tự do thương mại

Thúc đẩy APEC trở thành khu vực tự do thương mại

VOV.VN - Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực không những tự do, mở cửa về thương mại mà còn có quan hệ chặt chẽ với các nước có nền kinh tế tiên tiến.

Mục tiêu Bogor - “đường băng rộng” giúp các nền kinh tế APEC cất cánh
Mục tiêu Bogor - “đường băng rộng” giúp các nền kinh tế APEC cất cánh

VOV.VN - Việc đặt ra mục tiêu Bogor của APEC là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức hợp tác kinh tế đi đầu của khu vực.

Mục tiêu Bogor - “đường băng rộng” giúp các nền kinh tế APEC cất cánh

Mục tiêu Bogor - “đường băng rộng” giúp các nền kinh tế APEC cất cánh

VOV.VN - Việc đặt ra mục tiêu Bogor của APEC là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức hợp tác kinh tế đi đầu của khu vực.