Siết quản lý công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Siết quản lý công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

VOV.VN-Thông tư 91/2013 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 01/11/2013.

Thông tư 91/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ 01/11/2013.

Theo Thông tư, các điều khoản về đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài; thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài đều được quy định cụ thể, chi tiết với những ràng buộc chặt chẽ.

Trong trường hợp xảy ra vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong các trường hợp: Công ty mẹ, văn phòng đại diện vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối theo pháp luật Việt Nam, giao dịch nội bộ, thao túng thị trường và các giao dịch bị cấm khác theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam;

Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật; Hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có những thông tin sai lệch, không chính xác hoặc bỏ sót những nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ;

Hoạt động sai mục đích, không đúng chức năng hoặc không đúng nội dung quy định trong GCN đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc các quy định pháp luật khác về hoạt động của văn phòng đại diện; không gửi báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Công ty mẹ chấm dứt hoạt động, phá sản, giải thể hoặc công ty mẹ bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất mà tổ chức hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam; Văn phòng đại diện không tiến hành hoạt động trong thời hạn mười hai tháng (12 tháng) kể từ ngày được cấp GCN đăng ký hoạt động.

Văn phòng đại diện của các CTCK nước ngoài trong thời gian hoạt động có trách nhiệm báo cáo hoạt động định kỳ hàng quý, năm cho UBCKNN.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt tạm ngừng hoạt động trong thời hạn tối đa hai năm trong các trường hợp: Buộc phải tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và có lỗ gộp dưới năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ; tự nguyện tạm ngừng hoạt động, với điều kiện đã thanh lý hết các hợp đồng kinh tế liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Chi nhánh tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động nếu không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh theo quy định; không khắc phục được tình trạng kiếm soát đặc biệt sau thời hạn theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và lỗ gộp đạt từ mức năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên hoặc không còn đáp ứng đủ điều kiện về vốn để hoạt động chi nhánh./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN