Sửa đổi Nghi định về kinh doanh xăng dầu: Những yêu cầu từ thực tiễn

Sửa đổi Nghi định về kinh doanh xăng dầu: Những yêu cầu từ thực tiễn

Tác giả Nguyên Long/VOV1

VOV.VN - Bình luận nhân sự kiện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu”.