Tạm dừng cấp xe công cho các đơn vị nhà nước

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tạm dừng cấp, chuyển ô tô công cho các đơn vị trực thuộc để đợi quy định mới.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị, trong thời gian các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ban hành, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng xem xét, giao, điều chuyển, bán xe ôtô công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. Bộ Tài chính cũng lưu ý đề nghị trên có trường hợp loại trừ là xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Việc tạm dừng trên theo lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ áp dụng tới khi Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quy định hiện hành.

 Sẽ tạm dừng cấp, chuyển ô tô công cho các đơn vị trực thuộc để đợi quy định mới (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018. Đồng thời, lưu ý các đơn vị tạm dừng xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tới khi có nghị định hướng dẫn mới.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2018, bộ Tài chính cũng đã có công văn tới các bộ, ngành, địa phương về việc tạm thời chưa thực hiện việc mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô. Theo đó, đối với việc mua sắm xe ô tô, Bộ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cả nước hiện còn trên 40.000.000 xe công và ngân sách nhà nước hàng năm vẫn phải chi ít nhất khoảng 13.000 tỷ đồng cho việc vận hành, sửa chữa, mua sắm mới xe công. Vừa qua, Bộ Tài chính mới tiên phong trong việc khoán xe công cho các Thứ trưởng và một số Tổng cục trưởng thuộc bộ này./.

Viết bình luận