Tăng giá xăng dầu không quá 500 đồng/lần

Chi phí kinh doanh xăng dầu được tính tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa, diezel; tối đa 400 đồng/kg đối với mazút và sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với từng thời kỳ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 159/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo thông tư này, doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, khi Quỹ bình ổn không còn số dư.

Thông tư chỉ rõ, chi phí kinh doanh xăng dầu được tính tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa, diezel; tối đa 400 đồng/kg đối với mazút và sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với từng thời kỳ.

Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá vốn bán lẻ cơ sở là 500 đồng/lít (kg) và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá thành để hình thành giá vốn bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp.
Tùy thuộc vào diễn biến của giá thị trường thế giới, Tổ giám sát liên Bộ Tài Chính - Công Thương sẽ thông báo cụ thể mức trích và thời gian trích Quỹ bình ổn giá với mức thấp hơn, hoặc cao hơn quy định trên, hoặc tạm thời chưa trích Quỹ bình ổn giá cho phù hợp với tình hình thị trường sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo liên Bộ Tài Chính - Công Thương.

Thông tư 159 đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 về cơ chế sử dụng Quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên