Tăng thuế nhập khẩu đường

(VOV) -Mức điều chỉnh một số nhóm cao nhất từ 15% lên tới 40%.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó có việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuộc nhóm 17.01.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu được điều chỉnh từ 15% lên 25%; Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại đường khác thuộc nhóm 17.01l được điều chỉnh từ 15% lên 40%. 

Sở dĩ, có sự điều chỉnh này, theo Bộ Tài chính là do sản lượng sản xuất mặt hàng đường trong năm 2012 cao hơn nhu cầu và dự báo sản lượng đường vụ 2012/2013 đạt 1,5 – 1,6 triệu tấn, dư thừa lớn so với nhu cầu trong nước. Ngoài ra, việc điều chỉnh này còn để bảo vệ và khuyến khích ngành sản xuất mía đường trong nước phát triển, khuyến khích việc tiêu dùng đường sản xuất trong nước và góp phần cân đối cung cầu của mặt hàng đường.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013./.

Tin liên quan

Doanh nghiệp mía đường khó thật hay khó giả?
Doanh nghiệp mía đường khó thật hay khó giả?

Bất ổn trong tiêu thụ đường chỉ là một trong những dẫn chứng cụ thể cho việc thiếu cân đối cung –cầu, sản xuất không bền vững và chưa có chiến lược phù hợp.

Doanh nghiệp mía đường khó thật hay khó giả?

Doanh nghiệp mía đường khó thật hay khó giả?

Bất ổn trong tiêu thụ đường chỉ là một trong những dẫn chứng cụ thể cho việc thiếu cân đối cung –cầu, sản xuất không bền vững và chưa có chiến lược phù hợp.