Tăng trưởng xuất khẩu 12%/năm từ 2011 – 2020

Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, bình quân trên 2.000 USD/người, cân bằng cán cân thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 2471, phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược đề ra 3 nhóm mục tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu trong thời kỳ 2011 – 2020, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân là 11 - 12%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 12%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 11%/năm. Duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thời kỳ 2021-2030.

Hai là, phấn đấu tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá bình quân 10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 tăng trưởng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân dưới 10%/năm.

Ba là, phấn đấu giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020; thặng dư thương mại thời kỳ 2021 – 2030.

Nhằm đạt được những mục tiêu, Chiến lược cũng vạch ra những giải pháp chủ yếu để thực hiện như: phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường; chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận kho vận; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát nhập khẩu; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của hiệp hội ngành hàng.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược, đồng thời xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ quan, thời hạn hoàn thành và nguồn lực thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý I năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên