Tháng 8 công bố "Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam"

VOV.VN - Việc xây dựng và sớm ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số để huy động nguồn lực là vô cùng thiết thực.

Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng "Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số", yêu cầu hoàn thành và công bố trong tháng 8 năm nay.

Nhận nhiệm vụ này, đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông khẳng định, nhiều nước trên thế giới đã nhận ra cơ hội từ công cuộc chuyển đổi số nói chung, sớm ban hành các chiến lược, chương trình hành động nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ở Việt Nam, kinh tế số và xã hội số thời gian qua đa phần là tự phát, nhưng tăng trưởng rất ấn tượng do hạ tầng viễn thông tốt, phủ sóng rộng, mật độ người dùng cao; do người Việt Nam yêu thích công nghệ, với khả năng ứng dụng công nghệ tốt nhất trong khu vực... Đó là lợi thế để Việt Nam chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tuy nhiên, hành trình này đã và đang cho thấy những hạn chế, thách thức lớn như hệ thống thể chế, pháp luật chưa đồng bộ, chưa thuận lợi; kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc xây dựng và sớm ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số để huy động nguồn lực là vô cùng thiết thực cho công cuộc này./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Những điều cần biết về kinh tế số thời Covid-19
Những điều cần biết về kinh tế số thời Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một thời cơ để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.

Những điều cần biết về kinh tế số thời Covid-19

Những điều cần biết về kinh tế số thời Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một thời cơ để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.

Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh cần phản ứng chính sách đồng bộ
Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh cần phản ứng chính sách đồng bộ

VOV.VN - Các nền tảng số cho phép doanh nghiệp tiếp cận với một lực lượng lao động linh hoạt có kỹ năng khác nhau với quân số lớn.

Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh cần phản ứng chính sách đồng bộ

Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh cần phản ứng chính sách đồng bộ

VOV.VN - Các nền tảng số cho phép doanh nghiệp tiếp cận với một lực lượng lao động linh hoạt có kỹ năng khác nhau với quân số lớn.

Chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
Chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

VOV.VN - Ngành Thông tin và Truyền thông xác định, chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội Việt Nam.

Chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

Chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

VOV.VN - Ngành Thông tin và Truyền thông xác định, chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội Việt Nam.