Thành lập Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có trụ sở chính tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ Giao thông vận tải vừa ra quyết định thành lập Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Trung, Nam.

Theo đó, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; đặt trụ sở chính tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Số vốn điều lệ tại thời điểm hợp nhất là 14.693,445 tỷ đồng. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam là đầu tư và quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay; đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay; cung ứng dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị hàng không...

Tại thời điểm hợp nhất, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam có 21 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con và 2 công ty liên kết./.