Thanh tra một loạt dự án xây dựng và chống tham nhũng

Tại Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội thanh tra các các nội dung liên quan một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông

Ngày 24/9, Thanh tra Chính phủ cho biết, bắt đầu tiến hành thanh tra một loạt các đơn vị liên quan thực hiện chính sách pháp luật trong thực hiện các dự án xây dựng và phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, tiến hành thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội các nội dung liên quan một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường do Bộ Giao thông vận tải, UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư. 

Thời kỳ thanh tra các dự án đã và đang thực hiện đầu tư từ năm 2010 đến hết tháng 6/2015. Thời gian thanh tra được thực hiện trong 75 ngày. 

Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Thời kỳ thanh tra từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2015. Thời gian thanh tra được thực hiện trong 40 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên