Vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải nghỉ chờ nhập hàng

VOV.VN - Do lượng xăng dầu được cung cấp từ đơn vị phân phối, đầu mối có giới hạn và quá trình vận chuyển thường bị chậm, nên vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải dừng phục vụ.