Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 4/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước.

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành các giải pháp hỗ trợ cho những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Do vậy, thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 4/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước. Chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Theo thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2020 ước tính đạt 427.200 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 351.600 tỷ đồng, bằng 27,8%; thu từ dầu thô 17.300 tỷ đồng, bằng 49,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 58.000 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán năm.

1_25.jpg
Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: KT)

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 40.300 tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 63.200 tỷ đồng, bằng 27,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 70.500 tỷ đồng, bằng 26%; thu thuế thu nhập cá nhân 41.400 tỷ đồng, bằng 32,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 14.100 tỷ đồng, bằng 20,9%; thu tiền sử dụng đất 38.500 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2020 ước tính đạt 408.500 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, trong đó, chi thường xuyên đạt 291.600 tỷ đồng, chiếm 71,3% tổng chi ngân sách Nhà nước; chi đầu tư phát triển 76.600 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng chi ngân sách; chi trả nợ lãi 38.600 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng chi ngân sách Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên