Thủ tướng đối thoại doanh nghiệp: 10 giải pháp, 6 việc cần làm ngay

VOV.VN -Đúng 8h00 hôm nay, Hội  nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 chính thức bắt đầu. Hội nghị kéo dài đến 13h22,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sự kiện quan trọng này.

12h55: Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hôm nay, TPHCM và Hà Nội ký cam kết là làm mẫu, các địa phương khác trong cả nước đều phải cam kết như Hà Nội và TP HCM. Chính phủ sẽ kiểm tra các cam kết đó.

"Tôi chân thành cảm ơn các cơ quan tư pháp, các cơ quan của Quốc hội, 1 vạn doanh nghiệp trên cả nước, với sự có mặt 19 Bộ trưởng, chủ tịch của 63 tỉnh, thành trên cả nước… tham gia hội nghị. Khí thế hội nghị hôm nay rất sôi nổi, hào hứng"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng nhân mạnh: Xã hội nước ta có truyền thống tôn vinh doanh nghiệp, tôn trọng doanh nhân. Đặc biệt, Bác Hồ ngay sau ngày đất nước giành độc lập đã dành thời gian gặp các doanh nghiệp, và doanh nhân. Lúc đó, doanh nhân đã sẵn sàng bỏ hàng ngàn lượng vàng để cứu đói cho dân, diệt giặc dốt. Lúc quốc gia khó khăn, doanh nghiệp đã sẵn sàng có mặt sẵn sàng chung sức phát triển đất nước. Truyền thống này của doanh nghiệp và doanh nhân là rất quý báu.

Đảng, Nhà nước ta thời gian qua đã tập trung làm thể chế chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh nhìn chung là tốt, tốt hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Chúng ta xây dựng hàng loạt biện pháp, Chính phủ phục vụ cho doanh nghiệp phát triển. Chính vì thế, doanh nghiệp dân doanh Việt Nam đã phát triển lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, với tư cách 1 Đảng lãnh đạo, một nhà nước pháp quyền do dân và vì dân, chúng ta cần nhìn lại thực chất bức tranh hiện tại của môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta chưa thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp ra đời và phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các luật ban hành và đi vào ứng dụng còn chậm so với thực tế. Thậm hí, có nhiều lĩnh vực dù đã có luật nhưng việc ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn còn quá chậm. Có tình trạng nhiều thông tư, nghị định tính thống  nhất không cao, không rõ ràng, còn cảm tính, thiếu sát thực. Điều này trong thực tế người dân và doanh nghiệp còn bị kêu ca nhiều lắm. Với tư cách là Chính phủ là cơ quan kiến tạo thể chế, cần nhìn thấy những khuyết điểm này. Từ đó, quyết tâm hoàn thiện thể chế trên tinh thần không để luật pháp trì trệ, lạc hậu.

Thứ hai, chưa có cơ chế hiệu quả trong việc khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến để tạo ra nhiều sản phẩm thương hiệu hàng Việt Nam để bán ra nước ngoài với giá trị cao…

Thứ ba, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước ta có xu hướng giảm, do thể chế, thủ tục góp phần làm chi phí cao.

Thứ tư, chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp đột phá, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm thương hiệu lớn.

Thứ năm, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp còn thấp, tỷ lệ cổ phần hóa cao nhưng số vốn hóa ra thị trường chưa đến 10%, đây là tồn tại bất cập.

Thứ sáu, thực trạng doanh nghiệp ngày càng nhỏ đi về quy mô, thiếu hụt doanh nghiệp có quy mô vừa, quy mô lớn, chỉ số khả năng thanh toán ít cải thiện, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Thứ bảy, khả năng kết nối doanh nghiệp Việt với nhau, rồi kết nối DN Việt với DN FDI còn hạn chế, còn tình trạng một mình một cõi.

Thứ tám, tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo, tiêu cực gây mất nhiều thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp. Còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên tiêu cực gây phiền hà cho doanh nghiệp ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Thứ chín, Việt Nam có những tiến bộ về cải cách nhưng thực tế triển khai cải cách chưa đạt mục tiêu đặt ra. Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ, sau 2 năm chưa có cải thiện rõ rệt, nhiều địa phương chưa hiểu rõ và chưa quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ mười, về khó khăn trong hoạt động của DN, DN Việt Nam đang bị hụt hơi, phản ánh rõ kết quả tăng trưởng của nền kinh tế thời gian qua khá tích cực nhưng chủ yếu dựa vào tăng trưởng theo chiều rộng, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thấp, mặt bằng trình độ doanh nghiệp còn thấp, nhiều cắt khúc, cải cách kinh tế thị trường chưa đồng bộ, thông suốt, huy động nguồn lực chưa hiệu quả, chưa tạo thể chết cho cạnh tranh bình đẳng. Sự hụt hơi, yếu kém của chúng ta còn nhiều vấn đề, cần phải nhìn thẳng vào đó để khắc phục, cải thiện.

Thủ tướng nêu 10 giải pháp cũng là thông điệp của Chính phủ nêu hôm nay:

1-Trước hết, Nhà nước bảo vệ quyền lợi chính đáng, đảm ảo quyền kinh doanh  của doanh nghiệp, DN được kinh doanh tất cả các lĩnh vực pháp luật cho phép.

2-Ngoại trừ trường hợp đặc biệt phục vụ an ninh quốc phòng, tất cả các DN còn lại không phân biệt quy mô, lọi hình, thahf phần kinh tế trong tieps cận nugouonf vốn nư lĩnh vực như vốn, tài nguyên, cơ hội kinh daonh kể cả dn nhà nước cũng bình đăng.

3-Nhà nước đảm bảo sự ổn định, lâu dài của chính sách đảm bảo tính tiên lượng cho nđt, cho dn yen tâm bỏ vốn đt, đừng sáng nắng chiều mưa, vấn đề này rất quan trọng. đam bảo môi trường hào bình thauanj lợi cho dn. Nhấn mạnh ổn định vĩ mô, đảm bảo vấn đề an ninh, không để kẻ xấu phá hoại dn.

4-Các cơ quan qlnn khi ban hành chính sách, các văn qđpl phải bản quy định  rõ 1 ván đề, 1 cơ quan chịu trách nhiệm và nguwofid dứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm đến cùng cho quyết định của mình

5-Các quy định về điều kineje phải lượng hóa được, minh bạch dhieru để nhà đầu tư đánh giá được việc tuân thủ, đáp ứng cầu với chi phí thấp, giảm thiểu rủi ro. Ông đưa ra một quy định mới thì phải nói rõ chứ không thể để hiểu thế này, hiểu thế khác, sai cũng được nhưn. DN họ lo chuyện này lắm.

6-Các đơn vị nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi theo tinh thần nhà nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân, dn, lấy người dan dn là đối tượng phục vụ.

7-DNNVV có vai trò qna trọng tạo việc làm, tăng thu nhập, khơi nguồn đổi mới sáng tạo cần được tạo điều kiện cho phát triển và hội nhập. VN chỉ 1,8% Dn vừa, 2% DN lớn, 96% là DN nhỏ và vừa. Khẳng định, Đảng, CP VN coi DN tư nhân là động lực phát triển kinh tế.

8-Ngăn chặn có hiệu quả việc hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, DN. Bữa nay Bộ Công an nói rất rõ, Nhà nước, Bộ Công an không có chủ trương hình sự hóa kinh tế,trừ trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng thì phải xử lý.

9-Các DN hoạt động phục vụ trong các lĩnh vực đặc biệt như quân sự, quốc phòng cần được quản lý chặt chẽ.

10-Giảm dần, tiến tới loại bỏ các loại phí, phụ phí bất hợp lý. Nghị định thông tư phải thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Thủ tướng CP đã kết luận, yêu cầu từ 1.7.2016 phải bỏ hết các quy định cũ trái với các Luật do Quốc hội thông qua.

Chính vì thế, Chính phủ sẽ thực hiện các nhóm giải pháp để: Kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện khuyến khích đầu tư đảm bảo thực thi pháp luật. Trong đó, có 6 việc sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế và môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư và DN, trước hết rà soát giải quyết triệt để những vướng mắc chưa phù hợp giữa Luật Đầu tư và Luật DN, tập trung xây dựng DN nhỏ và vừa có chất lượng.

Hai là, giải quyết triệt để các vấn đề liên quan tới cấp thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt với DN FDI và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

Chúng ta coi doanh nghiệp FDI là những người bạn đồng hành với Việt Nam, khi các hiệp định đối tác như TPP, FTA… có hiệu lực. Các doanh nghiệp Nhật Bản, Châu Âu phát triển về sở hữu trí tuệ, năng lực tái tạo.

Ba là, cải cách và nâng cao chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh. Tập hợp rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hóa, loại bỏ quy dịnh không còn phù hợp, nghiêm cấm ban hành các quy định trái luật, ban hành không đúng thẩm quyền.

Bốn là, đổi mới tư duy, phương pháp quản lý nhà nước theo hướng các doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Bỏ cơ chế xin - cho sang áp dụng cấp phép tự động rồi hậu kiểm. Thanh tra kiểm tra, giám sát hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển.

Năm là, trước mắt, không tăng thuế, không tăng lãi vay ngân hàng, giảm 1% trong trung dài hạn. Đề nghị Bộ KHCN nghiên cứu có gói hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi giá trị tài sản của công dân, doanh nghiệp; không thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Sáu là, đề nghị những người đứng đầu các tỉnh trên toàn quốc phải tiếp doanh nghiệp hàng tháng. Môi địa phương thành lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp. Quán triệt đến từng công chức về việc xử lý hành chính, lãnh đạo các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vi phạm của công chức trong phạm vi quản lý.

12h45: Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy TPHCM, UBND thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và VCCI ký cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, 
Hà Nội cam kết 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng sẽ được giải quyết trong vòng 2 ngày (giảm 1 ngày so với quy định); duy trì tỉ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử 95%, nộp thuế điện tử là 90%; cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư so với quy định; giảm 20% thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất... 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết tích cực xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu 98% DN kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử là 90%; về thủ tục hải quan phấn đấu giảm 50% so với quy định; thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư giảm 30%;...

12h35: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu một số nội dung đến triển khai thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu nêu rõ một số điểm mới trong Nghị quyết 19 vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/4/2016.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói:"Làm sao phải nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Những năm gần đây cả môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá thế giới đều được cải thiện, đáng phấn khởi nhưng nhìn lại vẫn ở trong tầm chung chung khoảng giữa. Phải cải thiện một cách nhanh hơn và chắc hơn. Bên cạnh đó phải đảm bảo an toàn không chỉ trên khía cạnh an toàn về trật tự an toàn xã hội mà cả cho người kinh doanh".

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, làm sao cho môi trường đầu tiên là an toàn không chỉ trên khái niệm, an toàn xã bội mà phải an toàn về sở hữu trí tuệ".

Phó Thủ tướng Đam cho rằng: "Môi trường đầu tư không chỉ có thuế, hải quan mà còn nhiều lĩnh vực khác nên các bộ ngành đều vào cuộc. Các địa phương cũng phải cùng nhau làm đến cùng và quy trách nhiệm ở những lĩnh vực cụ thể".

11h00: Tư lệnh các ngành cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cam kết luôn là người bạn đồng hành, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp; coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên bằng cách triển khai tích cực các hành động cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện hơn nữa cho DN phát triển.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong triển khai thực thi những tư tưởng đổi mới rất mạnh mẽ.

Có giải pháp hỗ trợ quyết thiết thực cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cam kết đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu giúp Chính phủ kến tạo những bước đột phá trong môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, thay đổi quan điểm từ hỗ trợ chung chung, đại trà tất cả các doanh nghiệp sang hỗ trợ có lựa chọn theo ngành, lĩnh vực và mục tiêu dài hạn nhất định. Ưu tiên tập trung vào khu vực các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh quốc gia, có ứng dụng đổi mới sáng tạo, định hướng xuất khẩu, doanh nghiệp liên kết trong các chuỗi giá trị, cụm liên kết tạo giá trị gia tăng cao. Qua đó, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ phấn đấu đến hết 2017 sẽ nâng cao hiệu quả tài chính trong các lĩnh vực thị trường chứng khoán, bảo hiểm. Mức độ sẵn sàng, đầy đủ về dịch vụ tài chính của Việt Nam sẽ nằm trong số 50 nước đứng đầu thế giới. 

Đồng thời phấn đấu trước 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta đạt và ngang bằng 3 nước hàng đầu ASEAN trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế như thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội xuống dưới 150 giờ/năm, giảm thời gian thông quan hàng hóa. 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cam kết hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN nhằm tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

Thống đốc cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ. Đồng thời NHNN tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho DN thực hiện thủ tục hành chính công. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tham mưu với Chính phủ xây dựng các khung khổ chính sách mới đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Các Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, sẽ  tập trung đấu tranh tội phạm hình sự gây mất an toàn kinh doanh. Đồng thời khẳng định không có khái niệm và chủ trương hình sự hóa.

Bộ trưởng đề nghị DN tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin để ngăn ngừa, xử lý kịp thời sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung phát biểu về các vấn đề liên quan đến quy định tiền lương tối thiểu; đóng bảo hiểm xã hội; tăng giờ lao động; quản lý lao động nước ngoài;...

Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu về các nội dung chuyển giao, đổi mới công nghệ; tạo ra các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao; tạo môi trường phục vụ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận khoa học, công nghệ;...

Sau phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ và Bộ Công an không chủ trương hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Hoạt động của lực lượng công an là để phục vụ phát triển, phục vụ doanh nghiệp. Tuy nhiên những vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh.

10h33: Hiệp hội Bất động sản TPHCM kiến nghị sửa đổi quy định mâu thuẫn giữa Luật Đất đai và Luật Nhà ở liên quan đến lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở; điều chỉnh quy định sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh bất động sản 

Đại diện doanh nghiệp châu Âu kiến nghị cho phép DN châu Âu mở Văn phòng đại diện, liên kết với DN Việt Nam phát triến sản xuất dược phẩm, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; có chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực sản xuất chế tạo

Đồng thời, đề xuất Chính phủ có kế hoạch cung cấp nhiên liệu theo tiêu chuẩn Euro 4 phù hợp với kế hoạch phát triển công nghiệp ô tô theo tiêu chuẩn Euro 4.

Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam kiến nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch của ngành dệt may Việt Nam bởi quy hoạch cũ đã lỗi thời, không theo kịp mức độ phát triển của ngành. Đồng thời đề nghị nên gom các đoàn thanh, kiểm tra của các ngành để mỗi năm chỉ kiểm tra tổng thể 1, 2 lần, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại VN: Hy vọng Chính phủ Việt Nam tăng cường linh hoạt trong chính sách lao động nước ngoài tại Việt Nam, chính sách bảo hiểm rõ ràng hơn nữa.

Mặc dù luật lao động thay đổi, nhưng cần thay đổi hơn nữa. Thị trường Việt Nam ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam do đó cần thêm nhiều lao động nước ngoài đến Việt Nam. Những quy định gần đây làm lao động nước ngoài vào Việt Nam khó hơn do quy định mới.

Doanh nghiệp lớn hay vừa và nhỏ đều có điều kiện khác nhau, không nên có chính sách, pháp luật giống nhau cho mọi loại hình doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, Việt Nam cần có chính sách thông thoáng, loại bỏ những quy định bất hợp lý.

Để làm được điều đó, Việt Nam cần lập cơ quan thường trực ủy ban cải cách thể chế, dưới sự điều hành trực tiếp của Thủ tướng để nghe doanh nghiệp, điều chỉnh kịp thời những quy định không hợp lý.

Mong chính phủ Việt Nam quan tâm hơn nữa cải thiện quy định, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam vì sự phát triển chung của Việt Nam

10h00: Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk góp ý sớm quy định cụ thể về Luật Doanh nghiệp, cải cách hành chính, rà soát giảm thiểu giấy phép con, các quy định cấp phép phải rõ ràng... Đồng thời, nâng cao tính liên thông giữa các bộ ngành trong cấp phép đầu tư; rà soát lại thủ tục Hải quan để các cơ quan có các cơ quan liên kết chặt chẽ khi xử lý hồ sơ của DN...

Bà Mai Kiều Liên cũng đề nghị, với các cơ chế chính sách đã được DN thực hiện ổn định thì không nên thay đổi, gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Bà Mai Kiều Liên bày tỏ, Vinamilk cũng như cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ hãy coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, cho rằng, sau 9 năm vào WTO, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đứng trước cơ hội và đối diện thách thức to lớn. Hiện nay, sự phát triển lớn mạnh thị trường bán lẻ hiện đại đã chiếm 25% thị trường bán lẻ Việt Nam, khắc phục dần hạn chế của thị trường bán lẻ truyền thống về khả năng kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, bán lẻ hiện đại cũng đang về các vùng nông thôn ngày càng nhiều.

Trong vai trò Chủ tịch của Sài Gòn Co.op, ông Dũng nêu thách thức với thị trường bán lẻ Việt Nam và cho rằng, nếu không nhận thức rõ thách thức này thì thua ngay trên sân nhà, không gian kinh tế Việt Nam bị thu hẹp.

Vì thế, ông Dũng kiến nghị Chính phủ cho xây dựng chiến lược quốc gia ngành bán lẻ Việt Nam. Đồng thời, xây dựng 20 doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Việt Nam có thực lực phát triển mạnh để cạnh tranh với nước ngoài.  Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục đẩy nhanh việc ra các chính sách, công cụ cụ thể để bảo vệ doanh nghiệp bán lẻ, thị trường bán lẻ trong nước khi các hiệp định song phương và đa phương có hiệu lực.

9h22:Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam: Việt Nam rất có tiềm năng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và nông nghiệp. Về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm ở Việt Nam, các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm muốn tham gia đầu tư.

Lĩnh vực này sẽ phát triển nhanh thời gian tới. Nếu Việt Nam hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực này sẽ được hưởng lợi về đào tạo nâng cao trình độ nhân lực, nâng cao cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp Nhật Bản muốn nhà nước Việt Nam tang cường đầu tư vào lĩnh vực này, nâng cao khả năng lao động của người lao động Việt Nam.

Vị đại diện DN Nhật Bản tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam nên đầu tư phát triển nhân lực kỹ thuật, kỹ năng mềm, tự động hòa. Các chương trình đào tạo về các lĩnh vực này cần đưa vào từ nhà trường phổ thông chứ không nên chỉ đưa vào các trường dạy nghề hay các cao đẳng, đại học. Các nhà đầu tư Nhật Bản hy vọng các chương trình đào tạo chuyên nghiệp sớm được áp dụng hơn và mong muốn phía Nhật Bản được hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nhiều lĩnh vực về công nghệ và đào tạo tiếng Nhật cho người Việt.

Đại diện DN Nhật Bản cũng kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh một số quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư, thời gian làm thêm giờ, quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng, quy định về thông quan, xin phép cấp giấy chứng nhận đầu tư... cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cuối cùng, vị đại diện này hy vọng doanh nghiệp Nhật Bản được đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển của Việt Nam. Và doanh nghiệp Nhật Bản hy vọng được trao đổi ý kiến nhiều hơn nữa với các bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam

8h55: Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đề xuất 2 nội dung: Về chính sách phải tuân thủ tinh thần Hiến pháp và các FTA; nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư, dưới luật chỉ nên có 1 nghị định, không ban hành thông tư; có cơ chế giám sát và chế tài mạnh mẽ đối với cán bộ thực thi nhất là các hành vi nhũng nhiễu DN…; nhanh chóng ban hành Luật Phá sản; về thực thi Nghị quyết 19, phải có tiếng nói kiểm chứng từ DN…

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà cam kết BIDV sẽ giảm lãi suất tín dụng ngay ngày mai…  

8h30: Đại diện các doanh nghiệp trực tiếp kiến nghị, hiến kế giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

(8h10) Doanh nghiệp gửi “tâm thư”: Bức tranh doanh nghiệp không mấy lạc quan

Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, ông Lộc phát biểu: Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp có sự tham dự đông đảo nhất của các thành viên chính phủ. Chúng tôi hy vọng dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ trong nhiệm kỳ mới sẽ là một chính phủ vì dân, một chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới! Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn Thủ tướng đã quyết định gặp gỡ doanh nghiệp như một hoạt động đầu tiên của Chính phủ!

Hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham dự hội nghị

Ông Lộc cho biết: trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây, kể từ ngày có Luật doanh nghiệp, ở nước ta đã có 941.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập.

Tính đến ngày 31/12/2015, cả nước có 513.000 doanh nghiệp còn hoạt động (chiếm 54,5%), 428.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể vì nhiều lí do khác nhau (chiếm 45,5%).

Dẫu biết rằng các doanh nghiệp ngừng hoạt động hay giải thể là lẽ tự nhiên trong nền kinh tế thị trường, nhưng điều đáng nói là khoảng một nửa số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể nói ở trên diễn ra chỉ trong giai đoạn 3 năm gần đây và vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Trong riêng năm 2015 là 80.000 doanh nghiệp. Quý I/2016 tiếp tục có gần 23.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng cho thấy bức tranh không mấy lạc quan. Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động ở thời điểm cuối năm 2015, 42% doanh nghiệp hoạt động có lãi, hơn một nửa (58%) doanh nghiệp thua lỗ hoặc hòa vốn.

Con số 42% này, mặc dù được cải thiện so với mức 32% và 35% của những năm trước, nhưng việc chỉ có chưa đầy một nửa số doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong một nền kinh tế là điều không bình thường, cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp còn thấp và môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Sau những năm sóng gió, suy giảm cả về sức sản xuất và niềm tin, bắt đầu từ cuối năm 2014, 2015, môi trường kinh doanh có phần khởi sắc, doanh nghiệp Việt mới đang bắt đầu quá trình hồi phục. Tuy nhiên, đà hồi phục còn đang rất yếu, và xu hướng trì trệ, thiếu đột phá trong sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh cải thiện không đáng kể, có mặt giảm sút. Ngay trước thềm hội nghị này, VCCI đã có văn bản gần 200 trang báo cáo về thực trạng và giải pháp kiến nghị với Thủ tướng và các bộ ngành có liên quan. Có tới trên 170 nội dung liên quan đến 9 nhóm vấn đề chính mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm kiến nghị.

Ông Lộc nhấn mạnh: 5 năm tới là một giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam - 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII - 5 năm bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng nhất và ngày càng nhiều thách thức cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp chính là lực lượng quyết định thành bại của nền kinh tế đất nước trong hội nhập. Và nâng cao nội lực của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở nhận diện đúng tình hình doanh nghiệp như trên, 5 năm tới nên được xác định là 5 năm quốc gia khởi nghiệp, 5 năm cả nước tập trung toàn lực phát triển doanh nghiệp. Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, tôi đề nghị, Chính phủ ban hành một nghị quyết về chương trình hành động quốc gia phát triển doanh nghiệp cho cả nhiệm kỳ, bảo đảm thực hiện được hai yêu cầu xuyên suốt là củng cố niềm tin, vực dậy tinh thần, phục hồi và phát triển doanh nghiệp.

Muốn vậy phải tiếp tục đặt ưu tiên vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn, giảm tối đa chi phí và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, đổi mới tư duy toàn diện bộ máy hành chính ở Trung ương và địa phương để nhất quán nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ tinh thần chính quyền phục vụ dân và doanh nghiệp, để không lặp lại vụ việc không thể chấp nhận được trong một nhà nước pháp quyền như trường hợp quán cà phê “xin chào” mà đích thân Thủ tướng đã phải ra tay can thiệp. Tất cả các cơ quan hành chính cần tạo điều kiện thuận lợi trên trang web, điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để người dân, doanh nghiệp phản ánh bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào. Nếu phát hiện có vi phạm cần xử lý ngay và nghiêm minh, đúng pháp luật để làm gương, giữ niềm tin của người dân vào pháp luật.

Hai định hướng chính sách lớn của chương trình là bảo toàn lực lượng doanh nghiệp có tiềm năng cạnh tranh hiện có, đồng thời khuyến khích thúc đẩy phát triển thêm nhiều doanh nghiệp mới, hướng tới mục tiêu đất nước ta có được 1,5 – 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Theo định hướng chính sách đó, có hai việc cần làm ngay là:

Một là, phải có những giải pháp chính sách và hành chính quyết liệt để giảm mạnh rủi ro và chi phí, đặc biệt là chi phí không chính thức để bảo đảm an toàn và “khoan sức” được cho doanh nghiệp.

Hai là, vừa hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với những đổi mới, động lực mới, vừa tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp./.

(8h00) Thủ tướng: Hội nghị phải thực chất cho Tổ quốc và doanh nghiệp

Mở đầu Hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sự kiện diễn ra nhằm triển khai chỉ đạo trong việc thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề, mục tiêu DN là một động lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện phát triển kinh doanh cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế của đất nước.

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng được đón tất cả các đại biểu, bộ ngành và cơ quan chức năng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng nói, cách đây 41 năm cũng vào thời điểm này đoàn quân Giải phóng đã tiến vào Dinh Độc Lập để giải phóng thống nhất đất nước. Vì vậy, việc họp tại địa điểm này thể hiện ý nghĩa lớn, ghi nhớ công lao đồng bào và chiến sĩ hy sinh, giải phóng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị

Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng nói mong mỏi lớn nhất là xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Thủ tướng đặt câu hỏi: Ai xây dựng đất nước?

"Đi đầu là doanh nghiệp Việt Nam, tạo việc làm, tạo GDP. Người tiên phong đó phải được quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện cho phát biểu đất nước. Trong quá trình phát triển đổi mới 30 năm, có nhiều mặt tiến bộ thì có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ở mọi thành phần kinh tế"

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều rào cản, trở lực lẽ ra sẽ được phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Do đó, nhận thức được Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, nhưng Thủ tướng cũng nhìn nhận quá trình thực hiện chưa làm được nhiều, vẫn còn rào cản vướng mắc.

Do đó, việc tổ chức cuộc gặp mặt này để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn cuộc gặp này phải thực chất cho Tổ quốc và doanh nghiệp. Cuộc gặp cần tránh bệnh thành tích chỉ là gặp gỡ hình thức, mà phải lắng nghe những vấn đề thiết thực, sau khi lắng nghe lãnh đạo các bộ ngành phải phát biểu quan điểm rõ ràng trong giải phóng sự phát triển của doanh nghiệp.

Những thành viên CP tham dự hôm nay, gồm cả cơ quan tư pháp, Quốc hội, sẽ cùng cơ quan hành phát hỗ trợ và thúc đẩy phát triển DN. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần CP sẽ thực hiện đúng hiến pháp, đổi mới sự lãnh đạo, bỏ cái cũ đi và áp dụng cái mới theo thông lệ quốc tế để phát triển.

Chính phủ và các cơ quan hành pháp, chức năng sẽ bảo vệ quyền hành pháp, quyền công dân của người dân và DN. Bảo vệ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cả trong nước, cả doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng đặt câu hỏi: Đất nước mình có tiềm năng tại sao không phát triển lớn được.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TPHCM

Do đó phải tháo gỡ mọi rào cản, chống tham nhũng tiêu cực và tinh thần lớn nhất không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Đồng thời, cần phải làm rõ vấn đề văn hóa doanh nghiệp, liêm chính kinh doanh, lợi ích cộng đồng và lợi ích doanh nghiệp, nhất là bảo vệ môi trường.

Thủ tướng đề nghị phát biểu phải thẳng thắn, cởi mở và ngắn gọn. Các Bộ trưởng và cơ quan liên quan phát biểu theo tinh thần đổi mới, đúng luật DN và đầu tư, cùng tháo gỡ khó khăn DN, không phải quyền anh quyền tôi, mà phải theo tinh thần giải phóng sức phát triển, việc làm cho DN.

Kết quả phải tạo ra niềm tin cho DN, niềm tin cho xã hội và niềm tin với chế độ tốt đẹp để mọi người hăng hái bắt tay và phát triển kinh tế đất nước. Với sự thẳng thắn, cầu thị và chân thành sẽ là phương châm đúng với mọi cấp chính quyền và các bộ ngành để DN có điều kiện phát triển tốt nhất.

Cùng tham dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng gồm: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Bên cạnh đó là lãnh đạo các địa phương và bộ, ban ngành gồm: ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM, ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Tham dự hội nghị cũng có sự tham gia của 300 doanh nghiệp tư nhân, gần 100 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước cùng các lãnh đạo sở ngành, các hiệp hội và doanh nghiệp địa phương các tỉnh..../.

Đúng 8h00 hôm nay, Hội  nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 chính thức bắt đầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sự kiện quan trọng này.
Đúng 8h00 hôm nay, Hội  nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 chính thức bắt đầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sự kiện quan trọng này.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chuyên gia kinh tế kỳ vọng gì ở hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp?

VOV.VN - Chuyên gia đánh giá cao việc Thủ tướng đối thoại DN và kỳ vọng sau hội nghị Chính phủ sẽ có quyết sách đột phá thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp bắt đầu từ 8h00 hôm nay

VOV.VN -Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Châu Á - Thái Bình Dương Ngân hàng SMBC

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao SMBC đã thu xếp vốn cho những dự án quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị Bộ Công an phối hợp với VKSNDTC trong việc ký kết các thỏa thuận tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục