Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế

(VOV) -Các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng và triển khai ngay trong nửa đầu năm 2013 Chương trình hành động tái cơ cấu...

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể  tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập hệ thống đòn bẩy khuyến khích hợp lý, ổn định và dài hạn, nhất là ưu đãi về thuế và các biện pháp khuyến khích đầu tư khác, thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu theo cơ chế thị trường vào các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh.

Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế;  phát triển các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng cao từng bước thay thế các ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp để trở thành các ngành kinh tế chủ lực.

Đồng thời, từng bước củng cố nội lực của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Quyết định định hướng tái cơ cấu, gồm: Duy trì môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, ổn định; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các trọng tâm tái cơ cấu kinh tế (gồm: tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước); đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành sản xuất, dịch vụ, điều chỉnh chiến lược thị trường, tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của nền kinh tế; tái cơ cấu, xây dựng và phát triển vùng kinh tế hợp lý.

Các giải pháp tổng thể được nêu trong Quyết định này, gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh quốc gia; nâng cao chất lượng quy hoạch, gắn chiến lược với quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước với quy hoạch;

Đổi mới cơ chế, chính sách huy động, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư; tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân;

Thực hiện hiệu quả các chương trình đồng bộ hỗ trợ phát triển các cụm sản xuất liên ngành; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế;

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng quy mô, hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và bền vững kết hợp với xây dựng nông thôn mới; Phát huy lợi thế của từng vùng, chuyển đổi và hình thành cơ cấu vùng kinh tế hợp lý, đa dạng về ngành, nghề và trình độ phát triển;

Đồng thời, sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBNDg tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm khẩn trương xây dựng và triển khai ngay trong nửa đầu năm 2013 Chương trình hành động tái cơ cấu theo lĩnh vực, ngành hoặc vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2013, tập trung tái cơ cấu VNPT
Năm 2013, tập trung tái cơ cấu VNPT

(VOV) - Sau khi có kết luận thanh tra VNPT, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này.

Năm 2013, tập trung tái cơ cấu VNPT

Năm 2013, tập trung tái cơ cấu VNPT

(VOV) - Sau khi có kết luận thanh tra VNPT, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này.

Năm 2013: Tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế
Năm 2013: Tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

(VOV) - Năm 2012 khép lại với nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Năm 2013: Tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

Năm 2013: Tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

(VOV) - Năm 2012 khép lại với nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ngày mai, Chính phủ họp tái cơ cấu Vinalines
Ngày mai, Chính phủ họp tái cơ cấu Vinalines

(VOV) - Ngày 20/2, Chính phủ sẽ có phiên họp đặc biệt để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Ngày mai, Chính phủ họp tái cơ cấu Vinalines

Ngày mai, Chính phủ họp tái cơ cấu Vinalines

(VOV) - Ngày 20/2, Chính phủ sẽ có phiên họp đặc biệt để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Giải quyết nợ xấu – mấu chốt của tái cơ cấu ngân hàng
Giải quyết nợ xấu – mấu chốt của tái cơ cấu ngân hàng

(VOV) -Nợ xấu làm tắc nghẽn kênh huy động vốn của nền kinh tế, không giải quyết được thì không thể tái cơ cấu các NHTM.

Giải quyết nợ xấu – mấu chốt của tái cơ cấu ngân hàng

Giải quyết nợ xấu – mấu chốt của tái cơ cấu ngân hàng

(VOV) -Nợ xấu làm tắc nghẽn kênh huy động vốn của nền kinh tế, không giải quyết được thì không thể tái cơ cấu các NHTM.