Phát hiện 140 container vi phạm qua máy soi

Phát hiện 140 container vi phạm qua máy soi

VOV.VN - Việc sử dụng máy soi container không chỉ giúp phát hiện nhanh các lô hàng nghi vấn, còn giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng so với kiểm tra thủ công.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x