Từ 9/1, lãi suất cho vay của BIDV là 6,5%/năm

BIDV mở dịch vụ cho vay mua nhà ở đối với người có thu nhập trung bình và cận trung bình, nhà ở cho lực lượng vũ trang quân đội, công nhân viên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết sẽ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay chỉ còn 6,5%/năm. Việc áp dụng mức lãi suất này bắt đầu từ ngày 9/1 (trong thời hạn 3 tháng) đối với khách hàng có dư nợ tại ngân hàng nhưng còn sản phẩm tồn kho, chậm tiêu thụ như phôi thép, thép xây dựng, phân bón, xi măng, thuốc chữa bệnh.

Ngoài ra, mức lãi suất ưu đãi khác BIDV áp dụng cho các khoản vay xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu trực tiếp và khách hàng có cam kết bán lại ngoại tệ tương ứng cho BIDV là 8,5%.

Các mức lãi suất cho vay ngắn hạn khác áp dụng là từ 9%/năm đến 10,5%/năm (đối với kỳ hạn trên 6 tháng).

BIDV còn thực hiện cho vay mua nhà ở đối với người có thu nhập trung bình và cận trung bình, nhà ở cho lực lượng vũ trang quân đội, công nhân viên với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau cộng mức phí 2%./.