"Tuyên chiến" với gian lận trên môi trường thương mại điện tử bằng cách nào?

"Tuyên chiến" với gian lận trên môi trường thương mại điện tử bằng cách nào?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử cũng đang diễn ra phức tạp. Tăng cường xử lý vi phạm hàng giả, gian lận thương mại và chống thất thu thuế trên môi trường thương mại điện tử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.