Vải chín sớm Lục Ngạn mới tiêu thụ được gần 1/4 sản lượng

VOV.VN - Dự báo sản lượng vải chín sớm của huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) khoảng 18.000-20.000 tấn, đến ngày 29/5/2020 đã tiêu thụ được 415 tấn vải.

Năm 2020, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ ra hoa chỉ đạt khoảng 65% diện tích. Tổng diện tích trồng vải toàn huyện Lục Ngạn được duy trì 15.290 ha, trong đó vải chín sớm khoảng 2.000 ha, chiếm 13%; vải thiều chính vụ khoảng 13.290, chiếm 87%; dự báo sản lượng đạt trên 85.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 18.000-20.000 tấn, vải chính vụ trên 65.000 tấn.

Diện tích sản xuất theo quy trình VietGap là 11.000 ha, diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGap khoảng 100 ha; duy trì diện tích 217,89 ha vải thiều của 394 hộ sản xuất tại các xã Hồng Giang, Giáp Sơn, Tân Mộc, Biên Sơn, Tân Quang, Tân Sơn và Kiên Lao được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp 18 mã số xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời, phía Trung Quốc đã cấp 36 mã số đối với toàn bộ vùng trồng vải thiều Lục Ngạn và 229 doanh nghiệp, HTX, cơ sở được công nhận đủ điều kiện đóng gói, xuất khẩu chính ngạch quả vải thiều tươi vào thị trường Trung Quốc.

Vải chín sớm Lục Ngạn mới tiêu thụ được gần 1/4 sản lượng.

Đến nay đã có 3 doanh nghiệp đăng ký mã vườn trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản: Công ty A.meii 3 mã, diện tích 15 ha (thôn Chão, xã Giáp Sơn 05 ha; thôn Ngọt, xã Hồng Giang 5 ha; thôn Hóa, xã Tân Sơn 5 ha); Công ty Chánh Thu 4 mã, diện tích 15 ha (thôn Vành Dây 5 ha, thôn Số 3, xã Quý Sơn 5 ha; thôn Hóa, xã Tân Sơn 5 ha); Công ty Xuất nhập khẩu Toàn Cầu 1 mã, diện tích 5 ha tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn.

Vải chín sớm huyện Lục Ngạn bắt đầu thu hoạch từ ngày 25/5/2020, lượng tiêu thụ hầu hết phục vụ thị trường trong nước. Đến ngày 29/5/2020, toàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ được 415 tấn vải chín sớm, tập trung tại các xã: Phượng Sơn, Tân Mộc, Giáp Sơn, Phì Điền...

3 phương án tiêu thụ vải do ảnh hưởng của dich Covid-19

Vải thiều chính vụ của huyện Lục Ngạn sẽ thu hoạch từ ngày 10/6 - 30/7 và sản lượng đạt trên 65.000 tấn. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, UBND huyện Lục Ngạn đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhân dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải thiều theo 3 phương án     

Phương án 1. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài ở cả trong nước và trên thế giới: Tiêu thụ chủ yếu ở trong nước và chế biến. Giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nội địa, chế biến (sấy khô, đóng hộp, ép nước) và trữ lạnh. Tiêu thụ vải thiều tươi trong nước khoảng 60.000 tấn; chủ yếu là thị trường phía Nam, TPHCM, Hà Nội, miền Trung (Đà Nẵng)… Xuất khẩu 20.000 tấn, chủ yếu là thị trường Trung Quốc (qua cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai...) và một số thị trường khác như Australia, Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản.

Phương án 2. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng chưa hết dịch. Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa; xuất khẩu thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á và chế biến. Sản lượng tiêu thụ vải thiều tươi khoảng 70.000 tấn; trong đó, tiêu thụ trong nước: 34.000 tấn và xuất khẩu: 36.000 tấn.

Phương án 3: Tình hình dịch bệnh covid-19 được ngăn chặn hiệu quả, các hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ như những năm trước. Hình thức tiêu thụ chủ yếu là bán quả vải tươi và chế biến vải thiều tại chỗ như: đóng hộp, ép nước, sấy khô. Trong đó, tiêu thụ vải thiều tươi khoảng 81.000 tấn (tiêu thụ trong nước khoảng  36.000 tấn; xuất khẩu: 45.000 tấn)./.

Viết bình luận